Aktualności

21.06.2018

FOB przystępuje do „Partnerstwa na rzecz dostępności”

Podczas konferencji "Umiejętności cyfrowe 2018.pl" 21 czerwca br. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało sygnatariuszem "Partnerstwa na rzecz dostępności", które realizowane jest w ramach "Programu Dostępność Plus" przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
20.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r.
18.06.2018

Europejska Nagroda Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Europejska oficjalnie otworzyła nabór zgłoszeń do ubiegania się o pierwszą Europejską Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na propozycję CSR Europe i wsparcie dla wielostronnej platformy UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, ma na celu nagradzanie wysiłków i kreatywności europejskich obywateli, przedsiębiorstw i organizacji.
15.06.2018

Wyniki 12. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Ogłoszona została lista firm najbardziej zaangażowanych na rzecz CSR w Polsce – Ranking Odpowiedzialnych Firm. Rozstrzygnięcie rankingu miało miejsce 15 czerwca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym inicjatywy.
15.06.2018

Znamu Startupy pozytywnego wpływu

15 czerwca ogłoszona została lista firm najbardziej zaangażowanych na rzecz CSR w Polsce – Ranking Odpowiedzialnych Firm. Nowością w tegorocznej odsłonie rankingu była lista „Startupów Pozytywnego Wpływu”, która prezentuje organizacje prowadzące działalność w ramach innowacyjnego modelu biznesowego generującego korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie.
14.06.2018

Współpraca sektorowa może odgrywać wiodącą rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

CSR Europe i PwC przeprowadziły badania nad tym, w jaki sposób europejskie stowarzyszenia branżowe współpracują ze swoimi członkami nad osiągnięciem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Autorzy raportu podkreślają, że stowarzyszenia sektorowe mają ważną rolę do odegrania w pomaganiu swoim członkom zrozumieć znaczenie Celów i zachęcać ich do podejmowania działań w ramach współpracy sektorowej i międzysektorowej.
12.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Balic Sea States) opublikowała nowy raport poświęcony postępom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego. W raporcie Baltic 2030: Bumps on the Road przedstawiono przegląd poziomów zaawansowania wdrażania Agendy 2030 w regionie. Celem publikacji jest informowanie o strategiach i dyskusja na temat współpracy krajowej i regionalnej.
07.06.2018

Nabór dobrych praktyk MŚP do EU Talent

Małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż mają możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami z zakresu organizacji praktyk i staży zawodowych - ze środowiskiem biznesowym w Polsce jak i zagranicą. Praktyki mogą dotyczyć obszarów: zarządzanie, rekrutacja i zmiana pracy, jakość szkolenia, jakość kształcenia oraz warunki zatrudnienia.
06.06.2018

Znamy laureatów 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

6 czerwca w Warszawie odbył się finał siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Pięć finalistek, wyłonionych na podstawie etapu online oraz etapu regionalnego, przedstawiło prezentacje na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. Konkurs odbywa się w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
06.06.2018

Patronat nad 12. edycją Konkursu Raporty Społeczne

W drugiej połowie czerwca rozpocznie się nabór do 12. edycji Konkursu Raporty Społeczne. Swoje zaangażowanie w działanie potwierdziło Ministerstwo Finansów, obejmując konkurs po raz kolejny patronatem honorowym.
06.06.2018

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

7 czerwca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zainauguruje platformę współpracy pn. "Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030". Wydarzenie będzie okazją do przedstawienia polskiego raportu na temat realizacji celów Agendy 2030, który w lipcu br. będzie zaprezentowany na forum ONZ. Odbędzie się również debata na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju  z udziałem przedstawicieli wybranych resortów.
05.06.2018

Światowy Dzień Środowiska w działaniach biznesu

5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska, który na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Data ta ma przypominać główne hasła konferencji, podczas której po raz pierwszy temat ochrony środowiska naturalnego został wskazany jako kluczowy w działaniach państw. Także biznes, w ramach swojej odpowiedzialności społecznej, włącza się do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zmianę w strategii działania, nowe, przyjazne środowisku technologie czy edukację konsumentów.
04.06.2018

Jak daleko jesteśmy na drodze do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Patroni i Partnerzy Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego...
30.05.2018

Zarządzanie i CSR tematem spotkania Ambasadorów CSR w Banku BGŻ BNP Paribas

W dniach 26-27 maja Ambasadorzy CSR wzięli udział w trzecim spotkaniu w ramach 14. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Gospodarzem wydarzenia był Bank BGŻ BNP Paribas, Opiekun ścieżki edukacyjnej „Zarządzanie a CSR”.
30.05.2018

Polska gospodarzem spotkania CSR Europe

Podczas European Business Summit w Brukseli oficjalnie ogłoszono decyzję o kolejnym spotkaniu organizacji członkowskich CSR Europe, które odbędzie się w Polsce. Za przygotowanie wydarzenia odpowiadać będą: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Europe.