Aktualności

17.10.2018

CSR Europe once again meets in Poland

The next meeting of the leading European Business Network for Corporate Social Responsibility, CSR Europe, will be held in Warsaw. The event is co-organized by the Responsible Business Forum in Poland and partnered by VIVE Textile Recycling.
15.10.2018

Oglądaj relację z Gali Konkursu Raporty Społeczne

To już 12. edycja Konkursu Raporty Społeczne, w którym nagradzane są najlepiej sporządzone raporty dotyczące niefinansowej działalności firm. Finał konkursu będzie miał miejsce 19 października. Wszyscy zainteresowani wynikami mogą śledzić relację z wydarzenia, która rozpocznie się w tym dniu o godz. 9 na profilu www.facebook.com/Raportyspoleczne/.
12.10.2018

Video – zaproszenie na konferencję „100 lat praw wyborczych kobiet…” – Kongres Różnorodności

Jaka jest i była rola kobiet w tworzeniu polskiej gospodarki? Jak wygląda sytuacja Polek na rynku pracy? Co to są szklane sufity, lepkie podłogi? Na wszystkie te i wiele innych pytań odpowiedzą już 19 listopada goście konferencji 100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans. Konferencję organizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności wspólnie z Kongresem Różnorodności
12.10.2018

Video-podsumowanie 1. tematycznego spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu podsumowała pierwsze, tematyczne spotkanie Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. To inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skierowana do prezesów i członków zarządów firm w Polsce. Jej efektem ma być wypracowanie Dziesięciu Rekomendacji Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Pierwsza z nich odnosi się do kwestii etycznych i jest wynikiem pierwszego tematycznego spotkania Rady, które miało miejsce 20 września br. w siedzibie firmy Siemens w Warszawie.
12.10.2018

Konieczne pilne ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C. Nowy raport IPCC

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C wymagałoby szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach społeczeństwa - powiedział IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimat) w najnowszym Raporcie. Specjalny raport na temat globalnego ocieplenia o temperaturze 1,5 ° C został zatwierdzony przez IPCC 6 października w Incheon w Republice Korei. Jest to kluczowy wkład naukowy do grudniowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ang. Conference of the Parties, COP24), kiedy rządy dokonają przeglądu Porozumienia Paryskiego, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.
12.10.2018

Ruszyła rejestracja na Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu

5 dni, 5 miast, 5 inspirujących wydarzeń, 15 godzin praktycznych wystąpień, ciekawych dyskusji i warsztatów – tak w skrócie można opisać Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu 2018 (#TOB2018), którego Patronem Medialnym jest OdpowiedzialnyBiznes.pl. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w Warszawie – 23.10, Krakowie – 24.10, Poznaniu – 25.10, Wrocławiu – 26.10 i Gdańsku – 26.10. W każdym mieście organizator, firma doradcza CSRinfo, przygotowała zróżnicowany, bogaty merytorycznie program.
11.10.2018

Etyka w biznesie – od deklaracji do działań. Pierwsza rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

Ukazała się pierwsza rekomendacja Rady Odpowiedzialnego Przywództwa. Jest wynikiem debaty członkiń i członków Rady, którzy podjęli temat etyki w biznesie i wyzwań dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem w sposób odpowiedzialny.
10.10.2018

Za nami ostatnie spotkanie w ramach projektu EU Talent

9 października w Warszawie odbyło się drugie i ostatnie już spotkanie interesariuszy w ramach projektu EU Talent, koordynowanego w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu projektu CSR Europe.
10.10.2018

Spotkanie CSR Europe ponownie w Polsce

Najbliższe spotkanie wiodącej, europejskiej sieci organizacji działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR Europe odbędzie się w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem VIVE Textile Recycling.
10.10.2018

„100 na 100”, czyli stypendia Fundacji LOTTO dla stu wyróżniających się studentów w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się znakomitą okazją dla Fundacji LOTTO do ogłoszenia Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.
09.10.2018

Good life goals – czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju dla każdego

Z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia zapisów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, World Business Council wspólnie z organizacją Futerra i Programem Środowiskowym ONZ rozpoczął kampanię "Good life goals"/"Cele dobrego życia", która w lekki i zabawny sposób przedstawia Cele Zrównoważonego Rozwoju, zwracając uwagę na to co każdy człowiek może zrobić na rzecz ich realizacji. 
03.10.2018

Goście konferencji „100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”

Trwa rejestracja na konferencję "100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój - perspektywa równych szans". Do udziału w spotkaniu spotkaniu zaproszono przedstawicieli świata kultury, nauki, mediów, środowiska pozarządowego i administracji. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentek i prelegentów, którzy będą dyskutować w 4 panelach tematycznych. Organizatorami konferencji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności oraz Kongres Różnorodności. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.
28.09.2018

17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi w najnowszej publikacji FOB o Celach Zrównoważonego Rozwoju

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.
25.09.2018

#Act4SDGs – Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

25 września, w dniu przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Agendy 2030, obchodzony jest Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trzecią rocznicę ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju w ponad 130 krajach świata organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na rzecz ich osiągnięcia, w ramach międzynarodowej kampanii "We#Act4SDGs".
21.09.2018

Praktyki zawodowe w MŚP – spotkanie EU Talent

Już za tydzień w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie interesariuszy EU Talent, koordynowanego w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu projektu CSR Europe. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja.