Aktualności

20.10.2017

X Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2017 Wnioski i perspektywy

Rekordowa liczba ponad 3000 zarejestrowanych uczestników, przeszło 30 debat i dyskusji, 2 sesje plenarne, przedsiębiorcy z regionu nagrodzeni w konkursie „Mocni w Biznesie” w 6 kategoriach, a to wszystko w ciągu 2 dni, z udziałem ponad 100 ekspertów – naukowców, przedsiębiorców, dziennikarzy oraz przedstawicieli instytucji z otoczenia biznesu. Portal Odpowiedzialnybiznes.pl był patronem medialnym wydarzenia.
17.10.2017

Healthy planet, healthy people – zapraszamy na UN Day 24 października w Warszawie

Już 24 października 2017 roku w Warsaw Trade Tower w Warszawie odbędą się obchody UN Day 2017. Organizatorem wydarzenia jest Rodzina ONZ w Polsce oraz Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zostały jeszcze ostatnie miejsca dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu.
16.10.2017

Oglądaj relację z gali Konkursu Raporty Społeczne

10 października br. odbyła się gala Konkursu Raporty Społeczne. Ogłoszenie wyników poprzedziły wystąpienia organizatorów, a także dr hab. Piotra Wachowiaka pt. "Raportowanie niefinansowe – wyzwania stojące przed raportującymi w opinii jurorów konkursu Raporty Społeczne 2017".
12.10.2017

Grupa Polpharma promuje CSR wśród swoich Dostawców

Okolo 120 Dostawców Grupy Polpharma wzięło udział w Konferencji zorganizowanej w ramach wdrażania strategii zrównoważonego łańcucha dostaw. Od 2015 roku Polpharma, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wdraża Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Polpharma i oczekuje od swoich Partnerów biznesowych spełniania dodatkowych wymogów dotyczących przestrzegania praw człowieka, praktyk pracowniczych czy ochrony środowiska.
12.10.2017

Konferencja „Sustainability in Supply Chains”

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, University of Oslo, CICERO Center for International Climate Research i FAFO, we współpracy z Polskim Ministerstwem Rozwoju oraz przy wsparciu Ambasady Szwecji oraz Ambasady Królestwa Holandii w Polsce mają zaszczyt zaprosić do udziału wmiędzynarodowej konferencji na temat zrównoważonych łańcuchów dostaw pt. „Sustainability in Supply Chains”, realizowanej w ramach projektuSustainable Market Actors for Responsible Trade, finansowanego ze środków programu Horizon 2020.
12.10.2017

„Problemy i wyzwania w organizacjach – znaczenie kapitału społecznego”

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, House of Skills i Komitet Dialogu Społecznego przeprowadziły badanie poświęcone problemom i wyzwaniom w organizacjach. Wyniki wskazują na deficyt kapitału społecznego, a negatywne konsekwencje tego stanu dotykają 95 proc. przedsiębiorstw w Polsce.
10.10.2017

Najlepsze raporty społeczne wybrane

Od 11 lat przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. 10 października br. ogłoszeni zostali laureaci kolejnej edycji konkursu. Zgodnie z werdyktami najlepiej dane niefinansowe za 2016 rok zaraportowali: CEMEX Polska, PKN ORLEN, Bank Zachodni WBK, Budimex, Lafarge i Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.
03.10.2017

XII edycję nagród Dyrektor Finansowy Roku zdominowały kobiety

Podczas uroczystej gali wieńczącej cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych, ogłoszono Laureatów nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Tegoroczną, XII. edycję konkursu zdominowały kobiety biznesu, których dokonania zostały ocenione najwyżej spośród kilkudziesięciu kandydatur.
03.10.2017

Gdańsk podpisał Kartę Różnorodności

Prezydent Paweł Adamowicz, w imieniu Urzędu Miasta Gdańska podpisał Kartę Różnorodności, skłądając tym samym deklarację dbania o przyjazną i otwartą kulturę pracy w magistracie. Gdańsk jest czwartym miastem w Polsce, które podpisało Kartę. Tego samego dnia odbyła się również inauguracja zespołu pracującego nad Modelem na rzecz Równego Traktowania.
27.09.2017

Transmisja na żywo z gali ogłoszenia wyników Konkursu Raporty Społeczne

10 października poznamy laureatów Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Transmisja live z gali będzie odbywać się przez media społecznościowe Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w tym profil na kanale Facebook.
27.09.2017

Zrównoważony rozwój wśród tematów Targów TRAKO w Gdańsku

Podczas największego w Polsce spotkania branży transportu szynowego TRAKO odbyła się debata pt. „Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym. Od odpowiedzialności społecznej do konkurencyjności”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem była firma DB Cargo Polska.
22.09.2017

Wywiad z prezeską FOB podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Dominika Bettman wystąpiła w studio telewizyjnym Super Biznesu. Wywiad został przeprowadzony podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.
22.09.2017

Konsultacje „Nowe obowiązki firm dotyczące ujawniania informacji niefinansowych” (zmiana terminu)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza przedstawicieli firm objęte nowym obowiązkiem na konsultacje dotyczące ujawniania danych niefinansowych, związane z implementacją Dyrektywy 2014/95/UE z 22.10.2014. Spotkanie odbędzie się 20 października w godzinach 10.30 – 12.30 w Warszawie.
19.09.2017

Zamknięty obieg otwiera lepsze jutro

Polacy starają się żyć ekologicznie. Nie są jednak świadomi zasad gospodarki cyrkularnej - trzy czwarte z nas nigdy o niej nie słyszało – tak wynika z badania "Stan wiedzy Polaków nt. gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)".
15.09.2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu na największych targach kolejowych

W dniach 26-29 września br. w Gdańsku odbędą się 12. Międzynarodowe Targi Kolejowe. TRAKO to największe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Podczas wydarzenia odbędzie się panel pt. „Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym, czyli od społecznej odpowiedzialności do konkurencyjności„, którego organizatorami są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma DB Cargo Polska. Panel będzie miał miejsce drugiego dnia wydarzenia, 27 września, w godz. 13.00 – 15:00.