Aktualności

16.10.2017

Promocja zdrowia w miejscu pracy – materiały edukacyjne

Instytut Medycyny Pracy opublikował serię materiałów edukacyjnych dotyczących zarządzania programem promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w firmach, przygotowaną w ramach realizacji działań Narodowego Programu Zdrowia.
12.10.2017

Przyjęto deklarację o etycznych działaniach PR

Specjaliści ds. public relations i komunikacji na całym świecie powinni wystrzegać się działań wprowadzających odbiorców w błąd, jak "astroturfing" i nie dyskryminować odbiorców pod względem płci, pochodzenia, religii, niepełnosprawności czy pod względem żadnej innej przesłanki. Między innymi takie zasady zostały zawarte w deklaracji przedstawionej podczas światowego szczytu poświęconemu komunikacji i PR "ICCO Global Summit", zorganizowanego przez International Communications Consultancy Organisation, na poczatku października w Helsinkach. 
15.09.2017

Dobre praktyki z zakresu gospodarki cyrkularnej poszukiwane

WBCSD i The Boston Consulting Group (BCG) przygotowuje raport na temat dobrych praktyk we wdrażaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej w organizacjach. Celem publikacji jest wypracowanie konkretnych zaleceń do oceny poziomu wprowadzenia gospodarki okrężnej w przedsiębiorstwach z różnych branż. Zalecenia te będą opierać się na spostrzeżeniach uzyskanych w ramach studiów przypadków i wywiadów, a także ankiety online.
13.09.2017

25 września – #ACT4SDGs

Z okazji drugiej rocznicy ogłoszenia Agendy 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), 25 września UN SDG Action Campaign, World We Want, Global Call to Action Against Poverty (GCAP) i Action for Sustainable Development zapraszają do włączenia się w działania globalnej kampanii uświadamiającej na temat SDGs.
04.09.2017

„Pierwsze kroki z SDG na uczelniach” – przewodnik SDSN

Australijski oddział Sustainable Development Solutions Network (SDSN) we współpracy z Australasian Campuses Towards Sustainability (ACTS), głównym biurem SDSN i Australijskimi oraz Nowozelandzkimi uniwersytetami opublikował przewodnik poświęcony wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju na wyższych uczelniach. "Getting started with the SDGs in universities" został stworzony, aby pomóc uniwersytetom, instytucjom szkolnictwa wyższego i akademickim zwiększyć zaangażowanie i przyspieszyć efekty ich wkładu w realizację Celów zrównoważonego rozwoju (SDG).
01.09.2017

Odpowiednie warunki sanitarne i dbanie o stan zasobów wodnych priorytetem w łańcuchu dostaw – nowy raport

W ramach trwącego w dniach 27 sierpnia – 1 września Światowego Tygodnia Wody w Sztokholmie, organizacje World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), organizacja WaterAid oraz The CEO Water Mandate opublikowały wspólny raport wskazujący kluczowe obszary, w których biznes odgrywa ważną rolę w poprawie jakości wody, ułatwianiu dostępu do infrastruktury sanitarnej i do poprawy warunków higienicznych w łańcuchach dostaw (water, sanitation and hygiene - WASH).
02.08.2017

Dzień Długu Ekologicznego, czyli zaczynamy życie na kredyt

W 2017 r. już 2 sierpnia przypada Dzień Długu Ekologicznego, czyli dzień, w którym zużyliśmy...
24.07.2017

Gospodarka okrężna – osiem rozwiązań dla biznesu

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) na podstawie ponad 100 wywiadów z przedstawicielami biznesu realizującymi działania związane z gospodarką cyrkularną,  wybrało osiem rozwiązań, którymi mogą się posłużyć menedżerowie chcący wprowadzić praktyki z zakresu gospodarki okrężnej w swojej organizacji.
14.07.2017

Ratowanie świata – przewodnik dla leniwych

ONZ przygotowała krótki instruktaż działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju dla osób, które lubią...
11.07.2017

Rola CFOs a ryzyka niefinansowe organizacji

Firma konsultingowa Deloitte opublikowała raport, w którym opisuje rolę dyrektorów finansowych w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem, budowaniem wartości i ochroną marki. Deloitte w Polsce jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
10.07.2017

CSR Europe rusza z nowym programem dla stażystów

CSR Europe uruchamia pilotażowy projekt „Apprentices in Motion”( Stażyści w ruchu) w celu długoterminowego wsparcia mobilności praktykantów i stażystów w Europie. Działanie realizowane jest w ramach Erasmus Pro, nowej inicjatywy programu Erasmus +, uruchomionej przez Komisję UE, w celu rozwijania mobilności praktykantów.
10.07.2017

#KnowYourGoals – promocja SDGs wśród młodych ludzi

Trwa kampania #KnowYourGoals zapoczątkowana przez UN Sustainable Development Solutions Network – Youth Initiative (SDSN Youth). Celem akcji jest zmobilizowanie lokalnych społeczności, szczególnie ludzi młodych, do zaangażowania się w działania na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju i przyczynić się do podniesienia świadomości w tym temacie.
07.07.2017

Polska na 27. miejscu „SDG Index and Dashboards 2017”. Światowi liderzy wezwani do zwiększenia wysiłków na rzecz realizacji SDGs

Przed spotkaniem grupy G20 w Hamburgu, opublikowany został raport „SDG Index and Dashboards 2017”, z którego wynika że światowi liderzy muszą wzmocnić wspólne wysiłki na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
05.07.2017

Wytyczne KE dotyczące ujawniania danych niefinansowych

Komisja Europejska przyjęła wytyczne dotyczące ujawniania danych społecznych i środowiskowych. Te niewiążące prawnie wskazówki są wsparciem w realizacji wymogów raportowania pozafinansowego nałożonych na firmy przez dyrektywę 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności (pobierz Analizę Tematyczną FOB). Mają one zwiększyć jakość i użyteczność prezentowanych danych oraz zapewnić ich porównywalność. Jest to istotne szczególnie dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. 
27.06.2017

Przewodnik po gospodarce okrężnej

26 czerwca Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development...