Aktualności

19.04.2018

P&G ogłasza nowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska

Spółka Procter & Gamble ogłosiła , iż udało jej się zrealizować cele przewidziane w programie działań do roku 2020 w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Firma zamierza wdrożyć jeszcze niezrealizowane cele oraz przygotowała nowe sięgające roku 2030. Program, w którym zawarte zostały cele, nosi tytuł „Ambicje na rok 2030”, a jego zadaniem jest umożliwianie pozytywnych zmian w zakresie środowiska oraz społeczeństwa i zachęcanie do ich wprowadzania przy jednoczesnym tworzeniu wartości dla spółki i konsumentów.
14.03.2018

Badanie OECD dotyczące łańcucha dostaw w branży tekstylnej

W ramach przyjętych wytycznych dotyczących zachowania należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowo-obuwniczym, OECD przeprowadza szereg ankiet adresowanych do sektora MŚP.
12.03.2018

Dobre praktyki szczęścia – raport

Raport Global Happiness Policy Report (Raport Globalnej Polityki Szczęścia) zawiera pierwsze efekty działań Globalnej Rady Szczęścia, której celem jest zbieranie najlepszych praktyk w zakresie polityki dotyczącej szczęścia. Jako publikacja towarzysząca do "World Happiness Report" (WHR) - poświęconej temu które kraje i dlaczego, są szczęśliwe - Raport pomaga wypełnić lukę, w jaki sposób pomóc krajom rozwiniętym w nauce o szczęściu i zastosowaniach politycznych. Raport został przedstawiony na Światowym Szczycie Rządowym (World Government Summit), które odbyło się w Dubaju w dniu 10 lutego 2018 r.
01.03.2018

Trendy w raportowaniu niefinansowym – raport WBCSD

Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) i Rada ds. Standardów Ujawniania Informacji Dotyczących Klimatu (Climate Disclosure Standards Board CDSB) opublikowały raport, prezentujący globalne i regionalne trendy w ujawnianiu danych na temat środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG).
19.02.2018

Ethisphere Institute ogłosił listę najbardziej etycznych firm świata

Instytut Ethisphere, zajmujący się definiowaniem i promowaniem standardów etycznych praktyk biznesowych, ogłosił listę 135 najbardziej etycznych firm na świecie. Wśród 135 organizacji z 23 krajów znaleźli się także partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
06.02.2018

Raport globalnych szans dla zrównoważonego biznesu

DNV GL, United Nations Global Compact i organizacja Sustainia opublikowały, już po raz 4., Global Opportunity Report, w którym pokazują szanse dla rozwoju zrównoważonego biznesu, wynikające z największych światowych wyzwań. W poprzednich raportach autorzy skupiali się na pięciu największych zagrożeniach na świecie, które mogą być źródłem szans dla biznesu, w tym roku przyjęte zostało jednak inne podejście i opracowując wyniki skupiono się na Celach Zrównoważonego Rozwoju, które, na chwilę obecną, mają najmniejszą szansę na realizację do 2030 r.
02.02.2018

Zrównoważony rozwój 2018 – trendy według SustainAbility

Think tank SustainAbility opublikował doroczny raport o trendach zrównoważonego rozwoju, które będą dominować w 2018 roku. Zidentyfikowano 10 zagadnień, które zdaniem autorów będą miały największy wpływ na rozwój zrównoważony i przyszłość, przede wszystkim, sektora prywatnego.
01.02.2018

Dzień bez oleju palmowego

1 lutego to Dzień Bez Oleju Palmowego. Niekontrolowana wycinka lasów tropikalnych pod uprawę palmy olejowej to droga do ekologicznej katastrofy. Orangutany mogą wyginąć już w najbliższej dekadzie - ostrzega organizacja WWF.
29.01.2018

Ranking najbardziej „zrównoważonych” korporacji

Kanadyjski magazyn Corporate Knights ogłosił podczas Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos XIV doroczny ranking Global 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. 100 organizacji zostało wyłonionych z puli 5 994 spółek notowanych na giełdzie - każda z nich została oceniona na podstawie 17 wskaźników środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji. Firmy, które znalazły się w najlepszej setce Global 100 pochodzą z 22 krajów i obejmują wszystkie sektory gospodarki.
23.01.2018

Turystyka a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Światowa Organizacja Turystyczna (World Tourism Organization), wydała nową publikację poświęconą turystyce w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju.
18.01.2018

KE zaprezentowała Europejską strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych

Jeżeli nie zmienimy metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw sztucznych, do roku 2050 w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb – powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans prezentując pierwszą w historii ogólnoeuropejską strategię w tej dziedzinie. Jest ona jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.
17.01.2018

Światowe Forum Ekonomiczne o tworzeniu wspólnej przyszłości

Creating a Shared Future in a Fractured World - pod takim hasłem odbędzie się tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne. 48. coroczne spotkanie, będzie miało miejsce tradycyjnie w Davos w Szwajcarii, tym razem w dniach 23 - 26 stycznia i zgromadzi szefów państw, rządów i organizacji międzynarodowych wraz z liderami biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli środowiska akademickiego, sztuki i mediów.
17.01.2018

CSR Europe pyta o raportowanie niefinansowe – ankieta

CSR Europe rozpoczyna badanie, którego celem jest zebranie informacji od firm w Europie, objętych obowiązkiem ujawniania danych niefinansowych i informacji o różnorodności, na temat ich obecnych praktyk w tym zakresie. Pozwoli to lepiej zrozumieć status ujawniania informacji niefinansowych w całej Europie, w oparciu o doświadczenia firm z różnych krajów.
08.01.2018

Zagraj i poznaj Cele Zrównoważonego Rozwoju

Centrum Informacyjne ONZ dla Europy Zachodniej (United Nations Regional information Centre for Western Europe - UNRIC) wspólnie z artystką Yacine Ait Kaci (YAK) stworzyło grę planszową poświęconą Celom Zrównoważonego Rozwoju pt. "Go, Goals!". Gra, z założenia skierowana do młodszych odbiorców, dostępna jest za darmo - do pobrania, z możliwością tłumaczenia i dalszej, bezpłatnej, niekomercyjnej dystrybucji.
04.01.2018

Przewodnik po Światowym programie działań na rzecz klimatu od UN Global Compact

UN Global Compact wydało Przewodnik po Światowym programie działań na rzecz klimatu 2018 (The Global Climate Action Playbook 2018). Publikacja zawiera zestaw praktycznych narzędzi dla biznesu, przedstawia uaktualnienia polityk najwyższego szczebla, spojrzenie na kluczowe wyzwania w dziedzinie klimatu oraz analizuje wkład poszczególnych krajów w realizację działań mających na celu wdrożenie Paryskiego porozumienia klimatycznego do 2020 roku.