Aktualności

18.09.2018

„Przesiądź się i jedź” – trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W dniach 16 - 22 września trwa kolejna już edycja, zainicjowanego przez Komisję Europejską, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Tematem tegorocznej edycji ETZT będzie multimodalność, a hasłem przewodnim „Przesiadaj się i jedź”. W działania promujące transport publiczny, ograniczenie bądź rezygnację z podróży samochodem podejmują w tych dniach firmy, organizacje pozarządowe oraz wiele miast i miejscowości w całej Europie. 
18.09.2018

Poczytaj mi w łóżku! Wspólny projekt Starego Browaru i IKEA Poznań

W Starym Browarze ruszył właśnie projekt, którego finałem będzie pomoc potrzebującym dzieciom. Pokazuje on, że...
30.08.2018

Światowy Tydzień Wody: Firmy muszą wychodzić poza własne działania, aby poprawić zarządzanie zasobami wodnymi

W odpowiedzi na kryzys wodny i globalną Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, GRI, wraz z wiodącymi ekspertami w zakresie zarządzania wodą, opracowało standard, który pomoże firmom zrozumieć, w jaki sposób wchodzą w interakcje z wodą, oraz wpływ tych interakcji na środowisko i społeczności.
16.08.2018

Raport „Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals”

Tematem pierwszej publikacji przygotowanej przez inicjatywę "The World in 2050" jest rola zmian w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. W raporcie analizie poddano trendy wpływające pozytywnie i negatywnie na realizację SDGs.
03.08.2018

Nowy przewodnik GRI „Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej”

"Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej: praktyczny przewodnik"  to publikacja, która ma na celu umożliwić firmom lepsze mierzenie i raportowanie ich wpływu na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Przewodnik został opublikowany przez Global Reporting Initiative (GRI) i United Nations Global Compact.
01.08.2018

Od 1 sierpnia żyjemy na ekologiczny kredyt

212 dni zajęło nam w tym roku wykorzystanie zasobów Ziemi, które z założenia powinny wystarczyć na cały rok. 1 sierpnia jest w tym roku światowym Dniem Długu Ekologicznego, czyli punktem, od którego zaczynamy żyć na ekologiczny kredyt. Granica ta cały czas się przesuwa. 30 lat temu roczny budżet planety przekraczaliśmy w połowie października. Jak podkreślają specjaliści, by zadbać o planetę, wystarczy niewiele: oszczędzać energię i wodę, zamienić samochód na rower czy wybierać żywność z ekologicznym certyfikatem. Jeśli nie zmienimy stylu życia, może nas czekać katastrofa – ostrzegają.
01.08.2018

Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bank Światowy udostępnił bezpłatny i otwarty dla wszystkich Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju 2018. Na stronie można znaleźć zbiór map, wykresów i historii związanych z 17 Celami ONZ, a także omówienia trendów i pomiarów wykorzystujące dostępne wizualizacje danych, dotyczących SDGs.
24.07.2018

1 sierpnia ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby na ten rok

Tegoroczny “Earth Overshoot Day” wypadnie 1 sierpnia. Tego dnia ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby naturalne, które były przeznaczone na bieżący rok.
16.07.2018

6 megatrendów będzie miało największy wpływ na kształt globalnej gospodarki

Momentami przełomowymi w historii ludzkości było wynalezienie maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem internetu. Obecnie czynników, które mogą mieć równie znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo jest znacznie więcej. Są to automatyzacja i robotyzacja, internet rzeczy czy sztuczna inteligencja. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. To przemysł 4.0, model gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważone finanse, rynek talentów, „srebrna gospodarka” oraz elektromobilność. Deloitte jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
10.07.2018

„Globalne obowiązki – realizacja Celów” – nowy raport SDG Index and Dashboards

Bertelsmann Stiftung i SDSN (Sustainable Development Solutions Network), opublikowały trzecią edycję Raportu "SDG Index and Dashboards (pn."Globalne obowiązki - realizacja celów"). Publikacji prezentuje dane dla wszystkich 193 państw członkowskich ONZ i ocenia, czy kraje są na dobrej drodze do spełnienia każdego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku na czele rankingu stoją Szwecja, Dania i Finlandia. Polska zajęła 32 miejsce.
20.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r.
18.06.2018

Europejska Nagroda Zrównoważonego Rozwoju

Komisja Europejska oficjalnie otworzyła nabór zgłoszeń do ubiegania się o pierwszą Europejską Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa ta, będąca odpowiedzią na propozycję CSR Europe i wsparcie dla wielostronnej platformy UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, ma na celu nagradzanie wysiłków i kreatywności europejskich obywateli, przedsiębiorstw i organizacji.
14.06.2018

Współpraca sektorowa może odgrywać wiodącą rolę w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

CSR Europe i PwC przeprowadziły badania nad tym, w jaki sposób europejskie stowarzyszenia branżowe współpracują ze swoimi członkami nad osiągnięciem Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals). Autorzy raportu podkreślają, że stowarzyszenia sektorowe mają ważną rolę do odegrania w pomaganiu swoim członkom zrozumieć znaczenie Celów i zachęcać ich do podejmowania działań w ramach współpracy sektorowej i międzysektorowej.
12.06.2018

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego (Council of the Balic Sea States) opublikowała nowy raport poświęcony postępom w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w krajach Morza Bałtyckiego. W raporcie Baltic 2030: Bumps on the Road przedstawiono przegląd poziomów zaawansowania wdrażania Agendy 2030 w regionie. Celem publikacji jest informowanie o strategiach i dyskusja na temat współpracy krajowej i regionalnej.
05.06.2018

Światowy Dzień Środowiska w działaniach biznesu

5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska, który na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku ustanowiło Zgromadzenie Ogólne ONZ. Data ta ma przypominać główne hasła konferencji, podczas której po raz pierwszy temat ochrony środowiska naturalnego został wskazany jako kluczowy w działaniach państw. Także biznes, w ramach swojej odpowiedzialności społecznej, włącza się do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, poprzez zmianę w strategii działania, nowe, przyjazne środowisku technologie czy edukację konsumentów.