Aktualności

15.11.2018

Ukazał się „Citizenship Report” Procter and Gamble za rok 2018

W raporcie Citizenship Report za rok 2018 Procter and Gamble porusza kwestie związane z czystą wodą, równością płci oraz odpadami z tworzyw sztucznych. Firma podkreśla swój wkład w życie ogółu społeczeństwa i społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska. Procter and Gamble Polska jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
31.10.2018

Do 2050 roku mniej niż 10% ziemskiego lądu będzie wolne od śladów ingerencji człowieka. Living Planet Report 2018 WWF

Gwałtowny proces zanikania środowiska przyrodniczego nie jest procesem naturalnym. Raport WWF ujawnia szokującą skalę wpływu człowieka na planetę. Głównymi przyczynami aktualnej utraty różnorodności biologicznej są: rabunkowa gospodarka oraz rolnictwo – obie związane z nieustannie rosnącą konsumpcją człowieka. Nadmierna  eksploatacja Ziemi prowadzona przez ludzi poważnie osłabia zdolność przyrody do podtrzymywania życia, funkcjonowania społeczeństw i gospodarek. W skali światowej przyroda dostarcza ludziom usługi ekosystemowe warte około 125 bilionów dolarów rocznie. Wskaźnik Living Planet pokazuje, że liczebność populacji kręgowców spadła aż o 60% w ciągu ostatnich 40 lat. Jeśli podtrzymamy aktualną tendencję to do 2050 roku mniej niż 10% lądu pozostanie wolne od śladów ingerencji człowieka. Biorąc pod uwagę wzajemne zależności pomiędzy zdrowiem a przyrodą, dobrobytem ludzi oraz przyszłością naszej planety, WWF wzywa międzynarodową społeczność do zjednoczenia się w celu zawarcia globalnej umowy na rzecz przyrody oraz ludzi, aby odwrócić tendencję zaniku różnorodności biologicznej.
12.10.2018

Konieczne pilne ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5°C. Nowy raport IPCC

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 ° C wymagałoby szybkich, dalekosiężnych i bezprecedensowych zmian we wszystkich aspektach społeczeństwa - powiedział IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimat) w najnowszym Raporcie. Specjalny raport na temat globalnego ocieplenia o temperaturze 1,5 ° C został zatwierdzony przez IPCC 6 października w Incheon w Republice Korei. Jest to kluczowy wkład naukowy do grudniowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatu (ang. Conference of the Parties, COP24), kiedy rządy dokonają przeglądu Porozumienia Paryskiego, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym.
09.10.2018

Good life goals – czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju dla każdego

Z okazji trzeciej rocznicy ogłoszenia zapisów Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, World Business Council wspólnie z organizacją Futerra i Programem Środowiskowym ONZ rozpoczął kampanię "Good life goals"/"Cele dobrego życia", która w lekki i zabawny sposób przedstawia Cele Zrównoważonego Rozwoju, zwracając uwagę na to co każdy człowiek może zrobić na rzecz ich realizacji. 
26.09.2018

Korporacje pochylają się nad dobrostanem zwierząt

Siedem największych międzynarodowych firm spożywczych, wśród których są Nestlé, Unilever utworzyły Globalną Koalicję na Rzecz Dobrostanu Zwierząt - Global Coalition for Animal Welfare (GCAW).  Firmy  dążyły będą do poprawy warunków życia zwierząt hodowlanych. Wśród priorytetów koalicji znalazły się dobrostan kur niosek oraz kurczaków hodowanych na mięso, (brojlerów). 
25.09.2018

#Act4SDGs – Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

25 września, w dniu przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Agendy 2030, obchodzony jest Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. W trzecią rocznicę ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju w ponad 130 krajach świata organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na rzecz ich osiągnięcia, w ramach międzynarodowej kampanii "We#Act4SDGs".
18.09.2018

„Przesiądź się i jedź” – trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

W dniach 16 - 22 września trwa kolejna już edycja, zainicjowanego przez Komisję Europejską, Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Tematem tegorocznej edycji ETZT będzie multimodalność, a hasłem przewodnim „Przesiadaj się i jedź”. W działania promujące transport publiczny, ograniczenie bądź rezygnację z podróży samochodem podejmują w tych dniach firmy, organizacje pozarządowe oraz wiele miast i miejscowości w całej Europie. 
18.09.2018

Poczytaj mi w łóżku! Wspólny projekt Starego Browaru i IKEA Poznań

W Starym Browarze ruszył właśnie projekt, którego finałem będzie pomoc potrzebującym dzieciom. Pokazuje on, że...
30.08.2018

Światowy Tydzień Wody: Firmy muszą wychodzić poza własne działania, aby poprawić zarządzanie zasobami wodnymi

W odpowiedzi na kryzys wodny i globalną Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, GRI, wraz z wiodącymi ekspertami w zakresie zarządzania wodą, opracowało standard, który pomoże firmom zrozumieć, w jaki sposób wchodzą w interakcje z wodą, oraz wpływ tych interakcji na środowisko i społeczności.
16.08.2018

Raport „Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals”

Tematem pierwszej publikacji przygotowanej przez inicjatywę "The World in 2050" jest rola zmian w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. W raporcie analizie poddano trendy wpływające pozytywnie i negatywnie na realizację SDGs.
03.08.2018

Nowy przewodnik GRI „Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej”

"Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej: praktyczny przewodnik"  to publikacja, która ma na celu umożliwić firmom lepsze mierzenie i raportowanie ich wpływu na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Przewodnik został opublikowany przez Global Reporting Initiative (GRI) i United Nations Global Compact.
01.08.2018

Od 1 sierpnia żyjemy na ekologiczny kredyt

212 dni zajęło nam w tym roku wykorzystanie zasobów Ziemi, które z założenia powinny wystarczyć na cały rok. 1 sierpnia jest w tym roku światowym Dniem Długu Ekologicznego, czyli punktem, od którego zaczynamy żyć na ekologiczny kredyt. Granica ta cały czas się przesuwa. 30 lat temu roczny budżet planety przekraczaliśmy w połowie października. Jak podkreślają specjaliści, by zadbać o planetę, wystarczy niewiele: oszczędzać energię i wodę, zamienić samochód na rower czy wybierać żywność z ekologicznym certyfikatem. Jeśli nie zmienimy stylu życia, może nas czekać katastrofa – ostrzegają.
01.08.2018

Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju

Bank Światowy udostępnił bezpłatny i otwarty dla wszystkich Atlas Celów Zrównoważonego Rozwoju 2018. Na stronie można znaleźć zbiór map, wykresów i historii związanych z 17 Celami ONZ, a także omówienia trendów i pomiarów wykorzystujące dostępne wizualizacje danych, dotyczących SDGs.
24.07.2018

1 sierpnia ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby na ten rok

Tegoroczny “Earth Overshoot Day” wypadnie 1 sierpnia. Tego dnia ludzkość wykorzysta wszystkie zasoby naturalne, które były przeznaczone na bieżący rok.
16.07.2018

6 megatrendów będzie miało największy wpływ na kształt globalnej gospodarki

Momentami przełomowymi w historii ludzkości było wynalezienie maszyny parowej, żarówki i komputera, a potem internetu. Obecnie czynników, które mogą mieć równie znaczący wpływ na gospodarkę i społeczeństwo jest znacznie więcej. Są to automatyzacja i robotyzacja, internet rzeczy czy sztuczna inteligencja. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. To przemysł 4.0, model gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważone finanse, rynek talentów, „srebrna gospodarka” oraz elektromobilność. Deloitte jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.