Aktualności

15 kwietnia 2019

Evaluating Progress on the SDGs

W raporcie „Evaluating Progress on the SDGs” przedstawiono wyniki drugiego badania GlobeScan-SustainAbility Survey oceniającego postępy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

5 kwietnia 2019

2019 Outlook & Trends report

Raport WBCSD „Outlook & Trends” z 2019 roku jest przeglądem najnowszych publikacji i analiz podejmujących tematy związane z CSR i zrównoważonym rozwojem. Celem autorów było wskazanie trendów, sygnałów i wyzwań istotnych zwłaszcza dla firm realizujących działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

5 kwietnia 2019

Work for a brighter future

Globalna Komisja ds. przyszłości pracy w Raporcie „Praca na rzecz lepszej przyszłości” wychodzi z założenia, że przemiany, które obserwujemy w świecie pracy wynikające z postępu technologicznego, procesów demograficznych oraz zmian klimatycznych, wymagają zdecydowanych działań.

4 kwietnia 2019

Circularity Gap 2019

Organizacja Circle Economy, zainspirowana raportem ONZ „Emissions Gap Report” opublikowała raport poświęcony gospodarce obiegu zamkniętego, skupiając się na tym, jaka część światowej gospodarki działa zgodnie z założeniami GOZ.

4 kwietnia 2019

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju

Przez wiele lat podstawowym miernikiem poziomu rozwoju gospodarki i zamożności jej obywateli był Produkt Krajowy Brutto, wskaźnik stworzony jeszcze na początku ubiegłego wieku. Aktualniejszym i bardziej reprezentatywnym wskaźnikiem jest Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc