Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

27 stycznia 2021

Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu

W obliczu kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo pilną potrzebą. Dlatego z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem „UW dla Klimatu” powstał podręcznik „Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu”.

27 stycznia 2021

Klimat w portfelu – czynniki środowiskowe a portfele inwestorów

Jak zauważają autorzy/ki raportu Investhink, czynniki środowiskowe odgrywają coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

27 stycznia 2021

Inequality Virus

Jak wynika z raportu organizacji Oxfam, koronakryzys ujawnił naszą zbiorową słabość i niezdolność naszej głęboko nierównej gospodarki do pracy dla wszystkich.

27 stycznia 2021

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej raportu społecznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rozpoczęte są prace nad Raportem Społecznym Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu za 2020 r. Podobnie jak w latach ubiegłych Forum Odpowiedzialnego Biznesu podsumuje w nim 2020 rok z perspektywy  swoich wyzwań, działań, wyników i osiągnięć.

27 stycznia 2021

W #OdPOWIEDZialnie Hochland o dobrostanie zwierząt

23. odcinek #OdPOWIEDZialnie poświęcamy tematowi dobrostanu zwierząt w procesach produkcyjnych artykułów żywnościowych. O tym, jak się dba o krowy w sektorze mleczarskim opowiedzieli eksperci firmy Hochland Polska.

18 stycznia 2021

Zgłoś artykuły na temat CSR i zrównoważonego rozwoju

Trwa nabór artykułów opublikowanych w 2020 roku, dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Teksty wezmą udział w corocznym konkursie „Pióro odpowiedzialności”, organizowanym od 11 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zgłoszenia odbywają się poprzez stronę odpowiedzialnybiznes.pl/pioro.

13 stycznia 2021

Ostatnie godziny na zgłoszenie dobrych praktyk CSR

Jeszcze tylko dziś (13 stycznia) do końca dnia firmy mogą zgłaszać realizowane w 2020 r. działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało grafikę ułatwiającą sprawne zarejestrowanie dobrych praktyk. 

12 stycznia 2021

Ruszył nabór wniosków w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Od 11 stycznia 2021 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do XXIV edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

11 stycznia 2021

Jeszcze do 13 stycznia odpowiedzialny biznes może zgłaszać dobre praktyki

Nabór działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju został przedłużony do 13 stycznia. Firmy zyskują dwa dodatkowe dni na rejestrację praktyk realizowanych w 2020 roku. Forum Odpowiedzialnego Biznesu udostępniło także “Mapę dobrych praktyk wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju”, która ma służyć jako inspiracja dla zgłaszających inicjatywy CSR. Formularz rejestracji dostępny jest na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2020/. 

8 stycznia 2021

Jak biznes działa na rzecz środowiska naturalnego?

Zaangażowanie biznesu w kwestie środowiskowe należy do wiodących trendów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przykłady działań w tym obszarze można zgłaszać do 19. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja dobrych praktyk trwa do 13 stycznia i odbywa się poprzez formularz online.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc