Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

3 grudnia 2020

Karta Zasad Wolontariatu Pracowniczego – nowy dokument wspierający rozwój aktywności społecznej pracowników

Liderzy firm i fundacji tworzących Koalicję Liderzy Pro Bono zaprezentowali pierwszą w Polsce Kartę Zasad Wolontariatu Pracowniczego. Dokument zawiera gotowe wskazówki i rozwiązania, opis korzyści dla pracodawcy i pracownika oraz fundamentalne zasady, pomocne we wdrażaniu i rozwijaniu wolontariatu pracowniczego. Treść Karty konsultowana była z wolontariuszami-pracownikami firm Koalicji oraz z organizacjami od lat wspierającymi rozwój wolontariatu pracowniczego: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Business Centre Club, Pracodawcy RP i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

2 grudnia 2020

Wyzwania dla rynku pracy w obliczu automatyzacji i robotyzacji

Celem Inkubatora TransferHUB jest poszukiwanie rozwiązań odpowiadających na te wyzwania. Nabór innowacyjnych pomysłów trwa do 6 grudnia. Na autorów i autorki najlepszych zgłoszeń czeka możliwość wdrożenia pomysłu i zdobycia dofinansowania na jego realizację.

30 listopada 2020

Masz pomysł jak wspierać aktywność zawodową osób 50+? Skorzystaj ze wsparcia Inkubatora #TransferHUB

Polki i Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Dlatego jednym z kluczowych wyzwań rynku pracy jest stworzenie narzędzi, wspierających osoby starsze w obszarze zatrudnienia. Pomysły na innowacyjne rozwiązania można zgłaszać do 6 grudnia do Inkubatora TransferHUB. Uczestnictwo w projekcie to możliwość wdrożenia pomysłu i zdobycia dofinansowania na jego realizację.

27 listopada 2020

Zgłoś innowacyjny pomysł wspierający kobiety na rynku pracy

W ramach Inkubatora TransferHUB szansę na zdobycie dofinansowania mają autorzy i autorki innowacyjnych pomysłów mających na celu między innymi wzmocnienie pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy. Termin na zgłoszenia innowacji mija 6 grudnia.

27 listopada 2020

„Walka o klimat”. Publikacja „Rzeczpospolitej” z eksperckim udziałem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W piątek 27 listopada ukazała się czwarta już edycja specjalnej publikacji „Rzeczpospolitej” poświęconej aktywności firm w zakresie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

26 listopada 2020

2. edycja programu Climate Leadership powered by UN Environment pod patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl

Portal Odpowiedzialnybiznes.pl, prowadzony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, objął patronatem medialnym 2. edycję programu Climate Leadership powered by UN Environment, odbywającą się na przełomie 2020/2021.

26 listopada 2020

Jak planować innowacje? Ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Inkubatora TransferHUB

Wydarzenie wieńczące tegoroczny cykl spotkań w ramach drugiej edycji Inkubatora TransferHUB odbędzie się 2 grudnia (środa) w godz. 10-12. Zostanie poświęcone doświadczeniom osób zaangażowanych w przygotowanie i testowanie innowacji społecznych. Inkubator TransferHUB prowadzą Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

26 listopada 2020

Co sprzyja rozwojowi odpowiedzialnego biznesu? Poznaj wyniki badania „Menedżerowie CSR”

Respondenci najczęściej wskazywali na osobiste zaangażowanie pracowników, w tym osób zarządzających firmami, oraz obecność w Polsce międzynarodowych korporacji.

20 listopada 2020

9. Forum Inicjowania Rozwoju

Pandemia, wyzwania środowiskowe, ruchy społeczne, walka o równość i godność człowieka to tematy, które zostaną poruszone podczas  9. Forum Inicjowania Rozwoju – spotkania biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Do dyskusji zostali zaproszeni : dr hab. Adam Bodnar – RPO VII kadencji, Kamil Wyszkowski – prezes UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND, Piotr Voelkel – założyciel Grupy Kapitałowej VOX i SWPS oraz Ewa Sowińska – partner ESO Audit, członek Rady Programowej Open Eyes Economy. Konferencja online odbędzie się 24 listopada. Wydarzenie zostało objęte patronatem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. 

19 listopada 2020

Maraton pisania innowacyjnych pomysłów

Trwają zgłoszenia pomysłów na innowacyjne rozwiązania do Inkubatora TransferHUB. W ramach naboru, 25 listopada br. odbędzie się maraton pisania zgłoszeń do projektu. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się więcej na temat proponowanych innowacji z zakresu rynku pracy oraz jak je opisać we wnioskach aplikacyjnych.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc