Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

23 maja 2019

O odwadze w dążeniu do równowagi podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Z okazji VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności po raz pierwszy Polskę odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank, a partnerem Siemens Polska.

22 maja 2019

Eksperckie jury wyłoni laureatów i laureatki 3. edycji Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Jury, które wyłoni laureatów 3. edycji Nagrody Ludzie, przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, składa się z ekspertów i ekspertek reprezentujących branżę CSR, środowisko akademickie, sektor NGO oraz instytucje związane z poszczególnymi kategoriami. Na zgłoszenia kandydatów i kandydatek czekamy do 1 czerwca. 

17 maja 2019

Raport HBRP na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju

W najnowszym wydaniu magazynu Harvard Business Review Polska ukazał się raport poświęcony realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Redaktor Joanna Socha podsumowała w nim zaangażowanie firm w Polsce w postanowienia Agendy 2030. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem merytorycznym publikacji.

16 maja 2019

Odpowiedzialny biznes w Gdańsku. Regionalna premiera największej w Polsce publikacji o CSR

Region Pomorza znajduje się wśród najbardziej aktywnych w Polsce pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdza to najnowsze wydanie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W edycji za rok 2018 z województwa pomorskiego znalazło się 13 firm, w tym Grupa LOTOS, partner regionalnego ogłoszenia raportu, które odbędzie się 29 maja br. w Gdańsku.

15 maja 2019

Ludzie, którzy zmieniają wolontariat pracowniczy

Działania wolontariatu pracowniczego są jednak złożone, wielopłaszczyznowe i potrzebny jest do nich inicjator, który zachęci pracowników i zepnie ze sobą różne społeczności. Dlatego w ramach 3. edycji nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca do zgłaszania osób dynamicznie prowadzących i rozwijających wolontariackie inicjatywy w swojej organizacji.

14 maja 2019

Wyszukiwarka dobrych praktyk CSR z działaniami firm partnerskich FOB

Zaktualizowana została baza dobrych praktyk CSR na portalu odpowiedzialnybiznes.pl. W wyszukiwarce znalazły się zgłoszone po raz pierwszy do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”działania firm, w tym 53 partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie w bazie znajduje się 4386 przykładów działań CSR, zgłoszone przez 623 firmy w ciągu 17 lat ukazywania się raportu.

14 maja 2019

Wyszukaj dobre praktyki CSR

„Wyszukiwarka dobrych praktyk” na portalu odpowiedzialnybiznes.pl została zaktualizowana o 723 nowe działania firm z najnowszej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Obecnie w bazie dobrych praktyk znajduje się 4386 przykładów działań CSR, zgłoszone przez 623 firmy w ciągu 17 lat ukazywania się raportu.

14 maja 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wypełnienia ankiety badającej potrzeby informacyjne w zakresie CSR

Wyniki ankiety mają posłużyć do zbudowania programu warsztatów dla przedsiębiorców, których celem będzie wpłynięcie na zmianę świadomości i myślenia przedsiębiorców o rozwoju z wykorzystaniem innowacji i praktyk społecznej odpowiedzialności.

14 maja 2019

XIV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Celem konkursu organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym. Patronatem honorowym inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

8 maja 2019

Kto wspiera otwarte na różnorodność miejsca pracy?

Zarządzanie różnorodnością nie jest chwilową modą, lecz aktualnym wyzwaniem, przed którym już stoją lub wkrótce staną wszystkie firmy. Skuteczne prowadzenie działań w tym obszarze wymaga świadomych i kompetentnych pracowników, którzy wprowadzają kompleksowe rozwiązania na rzecz optymalnego wykorzystania różnorodności w miejscu pracy. Dlatego w ramach 3. edycji nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu chce wyróżnić pracowników biznesu oraz środowiska okołobiznesowego promujących i wspierających zarządzanie różnorodnością w firmach w Polsce.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc