Aktualności

Wiadomości i informacje, których autorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

15 lipca 2019

W raportach CSR szukaj wiedzy o działaniach na rzecz społeczeństwa

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, firmy powinny brać pod uwagę wpływ swojej działalności na bliższe i dalsze otoczenie (interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych), przewidywać jej skutki, również długofalowe, oraz zastanawiać się nad tym, co to oznacza dla przyszłych pokoleń. Kluczowe jest, aby przedsiębiorstwa dostrzegały również potrzeby interesariuszy takich jak społeczności lokalne, pracownicy i ich rodziny czy organizacje pozarządowe. Jest to istotny temat, a kwestie odpowiedzialności społecznej stanowią jeden z obszarów raportowania niefinansowego. Publikacje informujące o aktywności firm i organizacji na polu CSR można zgłaszać do 5 sierpnia w ramach konkursu na najlepsze raporty społeczne.

10 lipca 2019

Biznes odpowiedzialny za naszą przyszłość

Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Siemens oraz Michał Gajewski, członek zarządu FOB i prezes Santander Bank Polska, wzięli udział w eksperckiej debacie „Zrównoważony rozwój w biznesie – ostatni dzwonek na podjęcie działań” zorganizowanej przez Puls Biznesu.

5 lipca 2019

Miejsce pracy jako obszar raportowania niefinansowego

Raport społeczny może stać się wizytówką firmy i skuteczną formą budowania wizerunku wśród potencjalnych pracowników/kandydatów i kandydatek. Dlatego ważną rolę w tego rodzaju publikacjach stanowi obszar poświęcony kwestiom pracowniczym, dotyczący m.in. tego, jak wygląda struktura zatrudnienia, jakie warunki zatrudnienia zapewnia firma oraz jakimi wartościami kieruje się w działaniu.

5 lipca 2019

Zgłoś swoją firmę do pierwszego w Polsce Diversity & Inclusion Rating!

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce, we współpracy z zespołem Sustainability Consulting Deloitte Polska przygotowało usługę pozwalającą na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe. Na zgłoszenia firm do Diversity&Inclusion Rating czekamy do 31 lipca.

1 lipca 2019

Sustainable Development Report 2019. Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Report 2019 przedstawia ocenę wysiłku państw członkowskich ONZ na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dane dotyczące zmian w obrębie poszczególnych wskaźników dotyczących SDGs.

28 czerwca 2019

Measuring Distance to the SDG Targets 2019

Publikacja „Measuring Distance to the SDG Targets 2019” została opracowana przez OECD. Głównym celem raportu jest wsparcie krajów OECD w obszarze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

24 czerwca 2019

Podcast: Budowanie włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników

Polityka różnorodności to podejście firmy do tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szanse na pełne wykorzystanie swojego potencjału. O tym rozmawiali uczestnicy/ki podcastu zrealizowanego przez firmę Deloitte.

19 czerwca 2019

Trwa konkurs na najlepsze raporty społeczne

Ruszył konkurs na najlepiej sporządzone raporty społeczne i zintegrowane. Firmy i inne organizacje mogą poprzez stronę raportyspoleczne.pl zgłaszać przygotowane przez siebie publikacje ujawniające kwestie niefinansowe. Nabór w 13. edycji konkursu Raporty Społeczne potrwa do 5 sierpnia.

19 czerwca 2019

Nadzieja w różnorodności

19 czerwca wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną ukazał się dodatek podsumowujący 13. edycję Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W ramach dodatku ukazał się również artykuł Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, poświęcony wyzwaniom stojącymi przed firmami w zakresie zarządzania różnorodnością i tworzenia włączających miejsc pracy.

13 czerwca 2019

BNP Paribas Bank Polska i Polpharma liderami XIII Rankingu Odpowiedzialnych Firm (pełne zestawienie)

W tegorocznej, trzynastej już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, pierwsze miejsce zajęły dwie firmy: BNP Paribas Bank Polska oraz Polpharma, która została liderem Rankingu Odpowiedzialnych Firm drugi rok z rzędu. Tym razem jednak żadna z firm nie zdołała uzyskać maksymalnej liczby punktów, co jasno wskazuje, że ranking podąża za aktualnymi trendami w dziennie odpowiedzialnego biznesu, stale podwyższając poprzeczkę. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym rankingu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc