Aktualności

18.07.2017

Kompania Wolontariuszy na rzecz czystego środowiska

Tegoroczne spotkania sił sprzedaży Kompanii Piwowarskiej w Słupsku i Czarnej Górze było połączone z akcją wolontariacką na rzecz mieszkańców. Oba projekty zostały zrealizowane w porozumieniu z lokalnymi władzami. Dzięki Kompanii Wolontariuszy w słupskich domach pojawiły się sadzonki roślin oczyszczających powietrze, zaś w okolicach Czarnej Góry – nowe stojaki na rowery. Kompania Piwowarska jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
18.07.2017

Enea opublikowała raport zrównoważonego rozwoju

Raport opisuje, podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźnikami mówiącymi o skali i charakterze tego wpływu. Dokument prezentuje informacje mówiące o potencjale Grupy Enea w perspektywie relacji pracodawca-pracownicy, omawia m.in. zakres i charakter wdrażanych zmian systemowych, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów.
17.07.2017

„Wrocław. Tu żyję, tu oddycham” – ruszyła współpraca Fortum i portalu Miasto2077

We Wrocławiu ruszyła kampania „Wrocław. Tu żyję, tu oddycham” stworzona wspólnie przez portal Miasto2077 i firmę Fortum, partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej celem jest stworzenie platformy dialogu i wymiany doświadczeń dla wszystkich środowisk, którym zależy na jakości wrocławskiego powietrza.
17.07.2017

Woda tematem odpowiedzialnego biznesu – analiza medialna FOB i IMM

Ilościowa i jakościowa analiza treści związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi i zrównoważonym rozwojem podejmowanych ubiegłym roku przez media w Polsce. W analizie znalazły się komentarze m.in. firm – Partnerów FOB: Coca-Cola HBC Polska, Kompania Piwowarska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Skanska Residential Development Poland, STENA Recycling.
17.07.2017

Nabór wniosków do konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Ruszyła trzecia edycja konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK i Banku Zachodniego WBK, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Ta inicjatywa społeczna daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów na rzecz realizacji projektów lokalnych.
17.07.2017

Nowe kuchnie dydaktyczne w Centrum Autyzmu

Krakowskie Centrum Autyzmu  otrzymało od IKEA Kraków dwie nowe, w pełni wyposażone kuchnie dydaktyczne. Będą...
17.07.2017

Casting zakończony – nowi blogerzy będą uczyć o finansach

Blisko 250 młodych osób wzięło udział w castingu zorganizowanym przez Providenta, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu,...
14.07.2017

Ratowanie świata – przewodnik dla leniwych

ONZ przygotowała krótki instruktaż działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju dla osób, które lubią...
13.07.2017
13.07.2017

Dlaczego warto raportować dane pozafinansowe? Rozmowa z Marzeną Strzelczak

Jeszcze do 31 lipca organizacje mogą zgłaszać raporty niefinansowe do 11. edycji konkursu Raporty Społeczne,...
13.07.2017

Nowy Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Materiały multimedialne, nowe formaty infografik w prosty sposób przedstawiające zasady funkcjonowania całej Grupy ORLEN i...
12.07.2017

#EUtalent wspiera firmy i stażystów

Forum Odpowiedzialnego Biznesu koordynuje w Polsce projekt finansowany przez Erasmus+: „EU Talent. Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth”. Celem projektu jest wsparcie firm, które zatrudniają stażystów i praktykantów, aby wykorzystywały ich pracę możliwie efektywnie i dla obopólnej korzyści. Działania otwarte są także na przedsiębiorstwa, które jeszcze nie przyjmowały stażystów, a chciałyby zacząć to robić.
12.07.2017

Narzędzie godzenia ról MRPiPS

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło w maju Narzędzie godzenia ról, które jest elementem projektu Rodzina i praca - to się opłaca realizowanego w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020). Celem projektu jest promowanie mechanizmów sprzyjających godzeniu ról zawodowych i prywatnych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
11.07.2017

Rola CFOs a ryzyka niefinansowe organizacji

Firma konsultingowa Deloitte opublikowała raport, w którym opisuje rolę dyrektorów finansowych w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zrównoważonym rozwojem, budowaniem wartości i ochroną marki. Deloitte w Polsce jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
11.07.2017

Eco-Miasta poszukiwane

Ruszyła piąta edycja programu ECO-MIASTO, którego celem jest promowanie wymiany doświadczeń między miastami oraz nagradzanie...