Aktualności

4 kwietnia 2019

Circularity Gap 2019

Organizacja Circle Economy, zainspirowana raportem ONZ „Emissions Gap Report” opublikowała raport poświęcony gospodarce obiegu zamkniętego, skupiając się na tym, jaka część światowej gospodarki działa zgodnie z założeniami GOZ.

4 kwietnia 2019

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju

Przez wiele lat podstawowym miernikiem poziomu rozwoju gospodarki i zamożności jej obywateli był Produkt Krajowy Brutto, wskaźnik stworzony jeszcze na początku ubiegłego wieku. Aktualniejszym i bardziej reprezentatywnym wskaźnikiem jest Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju.

21 marca 2019

22 marca – Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ. Ma on na celu uświadomienie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną. Z tej okazji, eksperci Banku BGŻ BNP Paribas, na podstawie danych GUS, dokonali analizy rynku wody w Polsce. Wskazują, że jednym z trendów jest wzrost społecznej świadomości negatywnego wpływu jednorazowych plastikowych opakowań wody butelkowanej na zanieczyszczenie środowiska.

15 marca 2019

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Z okazji tego Unia Europejska jest w trakcie przygotowywania pakietu przepisów, tzw. Nowego Ładu Konsumenckiego, który ma chronić konsumentów m.in. przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte jest to krok w dobrą stronę, a kluczem do rozwiązania obecnych, jak i przyszłych problemów w zakresie ochrony 500 mln unijnych konsumentów, jest równowaga pomiędzy ich uprawnieniami a interesami przedsiębiorców. 

27 lutego 2019

Instytut Ethisphere ogłosił ranking najbardziej etycznych firm świata

W zestawieniu, przygotowywanym corocznie przez Instytut Ethisphere, znalazło się 128 firm, które odgrywają ważną rolę w napędzaniu pozytywnych zmian w świecie biznesu. Od 2007 roku Ethisphere honoruje firmy, które dostrzegają swoją kluczową rolę w wywieraniu wpływu i stymulowaniu pozytywnych zmian…

1 lutego 2019

LOOP – czyli duże firmy wprowadzają opakowania wielokrotnego użytku

Wprowadzanie  opakowań wielokrotnego użytku jest jednym z najlepszych podejść do procesu recyclingu odpadów i praktyczną realizacją założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Aby rozwijać ten trend – podczas Forum Ekonomicznego w Davos grupa firm, wśród których znalazły się m.in. Procter & Gamble, Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, dołączyła do platformy LOOP.

30 stycznia 2019

Najbardziej zrównoważone korporacje wg Corporate Knights

Kanadyjski magazyn, a zarazem firma badawcza Corporate Knights ogłosiła  podczas Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos swój doroczny ranking „100 Najbardziej zrównoważonych korporacji”. Organizacje zostało wyłonionych z puli spółek notowanych na giełdzie – każda z nich została oceniona na podstawie publicznie dostępnych informacji, biorąc pod uwagę wskaźniki środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania. Firmy, które znalazły się w najlepszej setce Global 100 obejmują wszystkie sektory gospodarki.

23 stycznia 2019

Trendy odpowiedzialnego biznesu według SustainAbility

W dorocznym raporcie organizacja Sustainability bada kluczowe globalne trendy, które wpływają na proces przechodzenia biznesu w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań. Chociaż, jak podkreślają autorzy, wyzwań na drodze do rozwoju zrównoważonego jest wiele – co może zniechęcać, można także dostrzec zjawiska napawające optymizmem.

21 stycznia 2019

Global Gender Gap Report 2018

Pod koniec 2018 roku World Economic Forum (Światowe Forum ekonomiczne) opublikowało doroczny Global Gender Gap Report, czyli raport na temat równości płci w minionym roku. Jak wskazują wyniki badania w roku 2018 luka/nierówności między płciami wyniosła 68% uwzględniając cztery kluczowe obszary jak: możliwości ekonomiczne; upodmiotowienie polityczne; wykształcenie; zdrowie. To niewielka poprawa w stosunku do roku 2017. Przy obecnym tempie zmian dane sugerują, że upłynie 108 lat, aby zamknąć całkowitą lukę między płciami i 202 lata, aby doprowadzić do równości szans w miejscu pracy.

11 stycznia 2019

CSR Risk Check: narzędzie online dla firm

CSR Risk Check to skierowane do firm i ich dostawców inwestujących w krajach rozwijających się. Narzędzie umożliwia firmom odkrywanie i ocenę potencjalnych zagrożeń wynikających w prowadzenia działań na rynkach wschodzacych, takich jak nieodpowiednie warunki pracy, naruszenia praw do ziemi lub negatywny wpływ na środowisko w całym łańcuchu dostaw. Pomaga to firmom lepiej przygotować się do planowanych działań i nadchodzących inwestycji. CSR Risk Check opracowała holenderska organizacja  MVO Nederland. Narzedzie dostępne jest w języku angielskim, holenderskim i od niedawna też po niemiecku.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc