Aktualności

22 lutego 2021

Wysokie standardy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w Carrefour

Od Partnerów

Whiper- i supermarketach Carrefour prowadzone są niezależne audyty, których celem jest weryfikacja wdrożonych i realizowanych procedur w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego.

22 lutego 2021

Stypendia Santander #LifelongLearning – Santander promuje ideę uczenia się przez całe życie

Od Partnerów

Grupa Santander odpowiada na potrzeby rynku pracy i uruchamia nabór na nowe Stypendia Santander, które zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia niezależnie od wieku.

22 lutego 2021

Bank BNP Paribas głośno zachęca do wspólnego zmieniania świata na lepsze

Od Partnerów

Bank BNP Paribas od lat jest aktywny w działaniach na rzecz swojego otoczenia. Angażuje się w działania dla lokalnych społeczności oraz wspiera osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu, Bank ogranicza finansowanie sektorów wysoko emisyjnych, wspierając transformację energetyczną, minimalizując negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promując eko-postawy wśród pracowników, klientów i kontrahentów. Obecnie podejmuje kolejne działania na rzecz budowy odpowiedzialnych postaw poprzez wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stały się motywem przewodnim nowej kampanii banku.

22 lutego 2021

Czy dzięki reformie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym polskie spółki skierują się ku zrównoważonemu rozwojowi?

CSR w Polsce

Na problem braku jednolitych standardów zwraca uwagę Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

22 lutego 2021

Niebieski certyfikat w trosce o zdrowe oceany

CSR w Polsce

Zdrowe dla Ciebie, dobre dla oceanów – pod tym hasłem organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) prowadzi od 15 lutego działania, mające edukować i zachęcić konsumentów do wyboru białych ryb, pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa.

22 lutego 2021

Pociągi PKP Intercity z defibrylatorami AED od PZU

Od Partnerów

Zakup defibrylatorów AED został sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU.

22 lutego 2021

Niedocenianie nauki może szkodzić przede wszystkim środowisku

CSR w Polsce

Zdaniem Polaków niedocenianie nauki może szkodzić przede wszystkim środowisku.

22 lutego 2021

Kongres Czystego Powietrza

Od Partnerów

IV Kongres Czystego Powietrza odbędzie 10-11 marca 2021 roku w formule online. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Partnerem konferencji został Velux Polska. 

19 lutego 2021

ORLEN Aviation będzie produkować energię ze słońca

Od Partnerów

ORLEN Aviation, spółka z Grupy ORLEN, zainwestuje w nowoczesną i przyjazną środowisku technologię fotowoltaiczną.

19 lutego 2021

LOTOS Mecenasem Głównym Teatru Muzycznego w Gdyni

Od Partnerów

Gdański koncern drugi rok z rzędu został Mecenasem Głównym Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. To najwyższe rangą partnerstwo z tą placówką. Umowę obowiązującą przez cały 2021 rok podpisano w połowie lutego.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc