Aktualności

8 stycznia 2021

Jak biznes działa na rzecz środowiska naturalnego?

Aktualności FOB

Zaangażowanie biznesu w kwestie środowiskowe należy do wiodących trendów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Przykłady działań w tym obszarze można zgłaszać do 19. edycji Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Rejestracja dobrych praktyk trwa do 13 stycznia i odbywa się poprzez formularz online.

7 stycznia 2021

Współpraca na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności FOB,

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju obejmuje wiele wyzwań takich jak zmiany klimatyczne, ubóstwo, edukacja, głód czy degradacja środowiska naturalnego. Do zmierzenia się z problemami konieczna jest jest globalna współpraca, oparta na określeniu wspólnych celów i konsekwentnym wprowadzaniu zmian. Dotyczy to rządów, firm, organizacji pozarządowych, a także każdego i każdej z nas.

7 stycznia 2021

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Aktualności FOB,

Konflikty, brak poczucia bezpieczeństwa, słabość instytucji i ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości w dalszym ciągu stanowią poważne zagrożenie dla globalnego zrównoważonego rozwoju. Dlatego ONZ wzywa do współpracy na rzecz realizacji 16. Celu Zrównoważonego Rozwoju dotyczącego promowania pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowania na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.

7 stycznia 2021

VELUX Polska o prospołecznym modelu biznesowym w #OdPOWIEDZialnie

Aktualności FOB, Od Partnerów

W 22. odcinku #OdPOWIEDZialnie został poruszony temat wpływu struktury firmy na jej społeczne zaangażowanie. O prospołecznym modelu biznesowym swojej firmy opowiedział Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

5 stycznia 2021

Hochland Polska podsumowuje 2020 rok

Od Partnerów

Priorytetami Hochland w Polsce w 2020 roku było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i produktom oraz utrzymanie ciągłości produkcji.

5 stycznia 2021

Rusza akcja #FerieBezNudy Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej

Od Partnerów, Reakcje na COVID-19

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy, opracowała specjalny program zajęć skierowany do dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

4 stycznia 2021

W Carrefour oddasz butelki zwrotne bez paragonu – ruszył test akcji w Warszawie

Od Partnerów

Carrefour rozpoczął w Warszawie testy odbioru butelek zwrotnych bez paragonów.

4 stycznia 2021

Praktycy CSR w projekcie #OdPOWIEDZialnie

Aktualności FOB

W ramach projektu #OdPOWIEDZialnie, koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, powstało 17 odcinków poświęconych praktycznym aspektom prowadzenia działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami strategicznymi FOB.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc