Aktualności

24 lutego 2021

Seria webinarów Komisji Europejskiej o unijnej taksonomii

CSR na świecie

Komisja Europejska organizuje serię webinarów poświęconych tematyce unijnej taksonomii. Spotkania odbędą się 24 i 26 lutego.

23 lutego 2021

Nestlé wprowadza dodatkowy 4-tygodniowy urlop ojcowski

Od Partnerów

Od początku roku pracownicy Nestlé w Polsce mogą korzystać z urlopu ojcowskiego wydłużonego o cztery tygodnie. Dodatkowy czas ułatwi nowym rodzicom łączenie wychowania dzieci z pracą oraz pomoże wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

23 lutego 2021

„Zabawa to poważna sprawa”. Kolejna edycja konkursu grantowego IKEA

Od Partnerów

Już można wysyłać zgłoszenia do 4. edycji konkursu „Zabawa to poważna sprawa” w którym IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu.

23 lutego 2021

Warsztaty SmartUP Academy, czyli urozmaicenie wiosennej nauki

Od Partnerów

Przykładem, jak skutecznie zaktywizować uczniów na odległość i umożliwić im samodzielne praktykowanie nauk ścisłych i przyrodniczych jest cykl warsztatów SmartUP Academy. To bezpłatne zajęcia, współorganizowane przez Politechnikę Warszawską i Fundację Adamed, na które ruszyły zapisy.

23 lutego 2021

Auchan na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Od Partnerów

74 671 maskotek Julka Bobra sprzedanych podczas przedświątecznej akcji Auchan, zorganizowanej na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w grudniu 2020 r., przełożyło się na darowiznę w wysokości 224 013 zł.

23 lutego 2021

Samsung wspiera podopiecznych projektu #SamoDZIELNI w starcie na rynku pracy

Od Partnerów

Samsung po raz drugi z rzędu wspiera projekt #SamoDZIELNI Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. W ramach akcji firma przekazała wszystkim podopiecznym tablety do pracy oraz zaprosiła ich na spotkanie z pracownikami na temat nowych technologii.

22 lutego 2021

Wysokie standardy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w Carrefour

Od Partnerów

Whiper- i supermarketach Carrefour prowadzone są niezależne audyty, których celem jest weryfikacja wdrożonych i realizowanych procedur w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego.

22 lutego 2021

Stypendia Santander #LifelongLearning – Santander promuje ideę uczenia się przez całe życie

Od Partnerów

Grupa Santander odpowiada na potrzeby rynku pracy i uruchamia nabór na nowe Stypendia Santander, które zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia niezależnie od wieku.

22 lutego 2021

Bank BNP Paribas głośno zachęca do wspólnego zmieniania świata na lepsze

Od Partnerów

Bank BNP Paribas od lat jest aktywny w działaniach na rzecz swojego otoczenia. Angażuje się w działania dla lokalnych społeczności oraz wspiera osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu, Bank ogranicza finansowanie sektorów wysoko emisyjnych, wspierając transformację energetyczną, minimalizując negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promując eko-postawy wśród pracowników, klientów i kontrahentów. Obecnie podejmuje kolejne działania na rzecz budowy odpowiedzialnych postaw poprzez wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stały się motywem przewodnim nowej kampanii banku.

22 lutego 2021

Czy dzięki reformie dyrektywy o raportowaniu niefinansowym polskie spółki skierują się ku zrównoważonemu rozwojowi?

CSR w Polsce

Na problem braku jednolitych standardów zwraca uwagę Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc