Aktualności

23.12.2008

Czy praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu są realizowane w Twojej firmie i czemu służą?

"W czasach, kiedy nie tylko aktywa, ale także kapitał społeczny decydują o wartości przedsiębiorstwa, mówienie o społecznej odpowiedzialności powinno zaczynać się od pracowników. To oni mogą być najlepszymi ambasadorami CSR, to oni najłatwiej odróżnią, czy odpowiedzialność jest sposobem zarządzania, swoistym DNA firmy, czy tylko pojedynczym projektem działu PR" - Mirella Panek Owsiańska, prezes zarządu, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  (Barometr Personelu, Personel i zarządzanie, 01.11.2008)
28.11.2008

Listopadowe wiadomości z CSR Europe

Zapraszamy do lektury listopadowych wiadomości z CSR Europe. W tym miesiącu znajdą Państwo m.in informacje o najnowszych badaniach BITC i KPMG dotyczących rozwoju idei CSR, o europejskiej regulacji rynku pracowników tymczasowych, wpływie kryzysu finansowego na dalszy rozwój CSR oraz o najnowszych CSR-owych rozwiązaniach na rynku.
04.11.2008

Sustainablity must be integral to schools’ DNA.

W ostatnich latach szkoły biznesu uwzględniły w swoich programach idee "społecznej odpowiedzialności biznesu" i "zrównoważonego rozwoju". Powstało wiele centrów, instytutów czy inicjatyw związanych z tą tematyką, a szkoły dumnie głoszą swoje oddanie zasadom CSR. Niestety mimo widocznego wzrostu aktywności w tych obszarach, niewiele zmieniło się w samych szkołach.  Stuart Hart (Financial Times, 13.10.2008) Źródło
04.11.2008

Wiele fundacji korporacyjnych służy do wydawania firmowych pieniędzy.

Fundacja ma pozytywnie wpłynąć na postrzeganie marki jej fundatora. Podstawą sukcesu jest jasne określenie strategii i skali zaangażowania. Michał Dżoga (Gazeta Prawna, 13.10.2008) Źródło
04.11.2008

Moda pod znakiem eko.

Od jakiegoś czasu możemy zaobserwować na rynku nowy "ekologiczny trend", szczególnie wsródproducentów odzieży. Coraz częściej oferują oni klientom kolekcje ubrań z bawełny organicznej lub zachęcają do korzystania z internetowych katalogów zamiast tych papierowych, przekonując nas o tym, że środowisko naturalne nie jest im obojętne. Marianna Szczygielska (ekokonsument.pl, 11.10.2008) Źródło
04.11.2008

Etyka pracy pomaga w walce z konkurencją.

Co trzeci pracodawca w Polsce nie przestrzega zasad etyki w swojej polityce kadrowej. Tymczasem dobrze zmotywowani i lojalni pracownicy to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod w walce z konkurencją. rozmawiała Katarzyna Bartman(Gazeta Prawna, 09.10.2008) Źródło
04.11.2008

The Color of Money.

Zrównoważony rozwój jest czymś więcej niż populranym wśród firm hasłem marketingowym. Obecnie staje się coraz bardziej dochodowym biznesem.  Jilian Mincer (Wall Street Journal, 06.10.2008) Źródło
04.11.2008

Chciwość zabija rynek.

Deficyt podstawowych wartości przyniósł karierę terminom "etyka biznesu" czy "społeczna odpowiedzialność biznesu". Przedsiębiorstwa, które działają według tych zasad, są efektywniejsze. o. Maciej Zięba (Polska, 3.10.2008) Źródło
04.11.2008

Gdzie w firmie zaczyna się etyka.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility - CSR) to formuła biznesu związana z indywidualną świadomością konsekwencji decyzji biznesowych. Głębszej refleksji nad CSR i powiązaniu go z ludzkim, moralnym imperatywem czynienia dobra sprzyjają otwartość i nowoczesność firmy.  Iwona Kuraszko (CEO, 01.10.2008) Źródło
04.11.2008

Nowy wymiar integracji.

Firmowe wyjazdy za miasto zakrapiane alkoholem czy surwiwalowe imprezy integracyjne przechodzą do lamusa. Nadchodzi nowa moda: wspólne sadzenie drzewek, kwiatów, a nawet liczenie ptaków. Dariusz Brzostek, Katarzyna Pawłowska-Salińska (Gazeta Wyborcza, 27.10.2008) Źródło  
26.10.2008

Firma z plusem.

Biznes odpowiedzialny społecznie (CSR) kojarzy się z akcjami wielkich korporacji. A przecież małe firmy też mają pole do popisu. Urszula Światłowska (Przekrój, 16.10.2008)
25.10.2008

Środowiskowa odpowiedzialność biznesu – wywiad z Mirellą Panek – Owsiańską, prezesem FOB.

"CSR oznacza odpowiedzialność firmy za wszystkie obszary jej działania i na każdym etapie działania. Wszędzie można uwzględniać aspekty ekologiczne. Odpowiedzialny biznes to troska o dobre relacje z dostawcami, pracownikami i klientami (wiele firm już w tej chwili edukuje ekologicznie swoich pracowników i klientów)." rozmawiał Artur Andrzejewski (Ekopartner 204/2008)
09.10.2008

Ekowizerunek

Proekologiczne działanie firmy może przynieść wiele wymiernych korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i środowisku naturalnemu. Sposobów, by osiągnąć wspólne cele jest sporo, a otoczenie prawno-ekonomiczne sprzyja. Nowoczesne przedsiębiorstwa wchodzą w ostatnią fazę rozwoju - społeczno-humanistyczną. Honorata Zakrzewska-Krzyś (Twój Biznes, 01.08.2008) Źródło
09.10.2008

Bank chroni klimat

W 2008 roku, Polska będzie gospodarzem największej, corocznej konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zmianom klimatycznym. W grudniu do Poznania przyjedzie ponad 10 tysięcy delegatów, w tym przedstawiciele administracji rządowych z blisko 200 krajów. Dlatego tak ważne jest, aby w tym roku Polacy dali dobry przykład całemu światu i przyłączyli się do walki ze zmianami klimatu. Cymer A. (Nowe Życie Gospodarcze, 20.07.2008) Źródło
09.10.2008

Każdy obszar działalności firmy musi być monitorowany

Społeczna odpowiedzialność biznesu, jak każdy inny obszar działalności firmy, powinna być starannie monitorowana. Ogłoszenie wyników finansowych spółek jest zawsze bardzo wyczekiwanym momentem przez inwestorów giełdowych. Jednak coraz silniejsze jest przekonanie, że same wyniki finansowe nie dają pełnej informacji o kondycji przedsiębiorstwa. Michał Dżoga (Gazeta Prawna, 18.08.2008) Źródło