Aktualności

05.12.2005

Polacy nie wiedzą co kupują

„Wspólne działania mediów i organizacji pozarządowych są w stanie pomóc ludziom zrozumieć, że wybory konsumenckie...
01.12.2005

Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? – najnowsze badanie Banku Światowego

Polscy menedżerowie (80%) znacznie częściej niż w innych krajach postrzegają społeczną odpowiedzialność biznesu jako etyczne działanie. Znacznie rzadziej (mniej niż 1/5 polskich respondentów) wskazują na rozumienie odpowiedzialnego biznesu jako relacje z interesariuszami i rozwiewanie ich obaw. Ten ostatni wynik był najczęściej wskazywany przez badanych menedżerów na Słowacji i Węgrzech.
01.07.2005

Problemy etyczne w firmowych działach zakupów

Zachowania nieetyczne są bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryją się różnorodne zachowania sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etyki w świecie biznesu: działania na szkodę przedsiębiorstwa, przyjmowanie korzyści majątkowych od kontrahentów pracodawcy, preferowanie wybranego kontrahenta wbrew interesom firmy.
02.03.2005

Dobre przykłady powinny inspirować

Odpowiedzialność społeczna polskich firm nadal ogranicza się głównie do pojedynczych działań i rzadko ma własną strategię. 100 przykładów prospołecznych działań przedstawia tegoroczny, trzeci raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004".
28.02.2005

Praca od podstaw – 15 lat wolności ekonomicznej a etyka

Poziom respektowania zasad etycznych przez polski biznes pozostawia wiele do życzenia. W przygotowaniach do uruchomienia działalności gospodarczej, a potem w trakcie jej prowadzenia, bierze się pod uwagę wiele różnych czynników, ale brakuje wśród nich etyki.
24.02.2005

Program etyczny w firmie

Kultura organizacyjna zakorzeniona w programie etycznym to najlepsze spoiwo cementujące firmę i integrujące załogę. Badania potwierdzają, że zachodzi pozytywna korelacja między naciskiem na postępowanie etyczne a motywacją pracowników i wynikami osiąganymi przez firmę.
10.01.2005

Mniej deklaracji, więcej czynów

Społeczna odpowiedzialność firmy to nie stanowiska, a raczej postawa, odpowiedni stosunek do ludzi czy pewien typ procesów i wartości, które występują w firmie, są dzielone przez wszystkich pracowników i mają znaczący wpływ na wykonywane przez nich funkcje. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest częścią tego mechanizmu, i to najważniejszą - mówi w wywiadzie dla Gazety Prawnej Frank Welvaert, dyrektor ds. CSR na Europę w Johnson&Johnson, członek Rady Dyrektorów CSR Europe.