9. Forum Inicjowania Rozwoju

20 listopada 2020

Pandemia, wyzwania środowiskowe, ruchy społeczne, walka o równość i godność człowieka to tematy, które zostaną poruszone podczas  9. Forum Inicjowania Rozwoju – spotkania biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Do dyskusji zostali zaproszeni : dr hab. Adam Bodnar – RPO VII kadencji, Kamil Wyszkowski – prezes UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND, Piotr Voelkel – założyciel Grupy Kapitałowej VOX i SWPS oraz Ewa Sowińska – partner ESO Audit, członek Rady Programowej Open Eyes Economy. Konferencja online odbędzie się 24 listopada. Wydarzenie zostało objęte patronatem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. 

Hasłem przewodnim spotkania będzie pytanie „JAK? Być i działać razem” w czasie kryzysu społeczno-ekonomicznego. Co robić i jak, by rzeczywiście odpowiadać na aktualne problemy społeczne w myśl znanej sentencji „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Aby, niezależnie od trudności występujących “tu i teraz”, nie zapominać o wyzwaniach globalnych, gdyż to one, w sytuacji zaniedbania, bardzo szybko wracają  z jeszcze większymi konsekwencjami.

„Zależy nam, byśmy, w tym roku w nowej formule – online, spotkali się z otwartością na siebie nawzajem, podzielili wdrażanymi już rozwiązaniami, które mogą nas przybliżać do realizacji określonych celów agendy ONZ 2030, a także wzajemnie się zainspirowali. Od lat, Forum podkreśla znaczenie partnerstwa, w tym tego międzysektorowego. W tych czasach idea partnerstwa nabiera nowego znaczenia. Świata nie zmienimy w pojedynkę – niezależnie czy działamy na rzecz lokalnej społeczności, czy też niwelowania globalnych problemów. Uwzględniając warunki w jakich funkcjonujemy już od długiego czasu, przygotowaliśmy więc w tym roku formułę, która ma pomóc nam, w dogodnym dla nas czasie, przed komputerem, pomyśleć o systemie naczyń połączonych, jakie tworzą między sobą natura, człowiek, ale też budowane przez człowieka organizacje i instytucje. Dlatego też podczas tegorocznego forum będziemy omawiać na przykładach dobrych praktyk realizacji celów zrównoważonego rozwoju: 3 czyli „dobre zdrowie i jakość życia”, 8 – „wzrost gospodarczy i godna praca”, 10 – „mniej nierówności”, 11 – „zrównoważone miasta i społeczności” oraz 13 – „działania w dziedzinie klimatu”. Oczywistym celem, dla nas jako organizatorów i partnerów, jest cel 17 – „partnerstwa na rzecz celów”. Stanowi on klamrę spinającą całą tematykę konferencji i jest równocześnie zgodny z misją idei tego spotkania oraz samej fundacji. Bez takich partnerów jak np. Polpharma, LPP, Farm Frites Poland, SCALAC czy PeRspective CSR wiemy, że to nie byłoby możliwe na taką skalę” – mówi Monika Hinc – prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju UP Foundation, koordynatorka tego przedsięwzięcia.

Wreszcie w części dotyczącej organizacji uczestnicy forum będą mogli posłuchać i porozmawiać o projektowaniu rozwiązań uwzględniających ograniczone zasoby. Ostatnie miesiące pokazują, że nie tylko należy nauczyć się działać w ograniczeniach, lecz także otworzyć na ciągłe eksperymentowanie. Przykłady dobrych praktyk z całego świata z tego zakresu przedstawi Agnieszka Mróz – właścicielka firmy Servicesandbox. Czas pandemii jest trudny dla nas wszystkich jako społeczeństwa. Każdy z nas mierzy się obecnie z wyzwaniem “chodź na Zooma”. O tym właśnie JAK? sklejać ludzi w czasach „chodź na Zooma” i idei managementu 3.0 opowie Piotr Medyński z firmy ISOLUTION. Komunikacja to coś więcej niż dostarczenie zespołom narzędzi typu Zoom, Teams, Slack, więc bardzo zasadnym, wydaje się, poszukiwanie odpowiedzi na pytania jak w czasach pracy zdalnej budować relacje między ludźmi, jak budować kulturę doceniania, która jest najtańszym motywatorem, jak zaangażować społeczność we wspólne działania CSR, jak szukać równowagi między pracą a życiem prywatnym, ograniczając liczbę spotkań, jak zadbać o ludzi wykorzystując koncepcję Happiness Index i jak dbać o wykorzystanie potencjału ludzi dzięki macierzy kompetencji. Pokazane praktyki można wykorzystać w firmach, organizacjach NGO, szkołach, a nawet w życiu rodzinnym. Nie zabraknie też części dotyczącej tak aktualnego tematu, jakim jest różnorodność.

„Realizując założenia celu 10 – mniej nierówności, na bazie doświadczeń Think Tanku Diversity Hub przyjrzymy się temu, jak w dzisiejszym świecie wprowadzać w życie temat Diversity&Inclusion. Porozmawiamy o tym jak przeciwdziałać wykluczeniu ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność czy pochodzenie. Zastanowimy się także jak skutecznie wdrażać plany działań w tej sferze w organizacjach.” – mówi Patrycja Zbytniewska – członkini Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju, koordynator ds. projektów społecznych LPP, partnera wspierającego konferencji i jednego ze strategicznych fundacji.

O dobrym biznesie w trudnych czasach opowie Rafał Mikołajczyk z Benefit Systems na przykładzie międzynarodowego ruchu i certyfikatu B Corporation dla firm starających się być najlepszymi dla świata i traktujących biznes „as the force for good”. Zamykając temat organizacji w czasach pandemicznych, będzie można dowiedzieć się o tym JAK? wspierać biznes w czasie kryzysu gospodarczego i społecznego na podstawie nowo powstałego Pomorskiego Sztabu Kryzysowego Przedsiębiorców. To wszystko to tak naprawdę globalne wyzwania realizowane w odsłonach lokalnych, a przybliżających do realizacji celów zrównoważonego rozwoju agendy ONZ 2030.

„Unikatowość tegorocznego spotkania wynikać będzie ze specyfiki dyskusji, w której mieszać się będą, nie bez kozery, wyzwania globalne wyrażone w nawiązaniach do Agendy 2030 dla biznesu i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale jednocześnie powiązane z nimi ściśle wyzwania lokalne, w tym w szczególności te dotykające ostatnich miesięcy i dni. To spotkanie ma być odpowiedzią i inspiracją JAK? Być i działać razem, bo bez współdziałania w tych najważniejszych obszarach systemowych nie ma szansy, by zrealizować postawione cele i normalnie żyć” – mówi Aleksandra Wołodko – członkini Rady Programowej, właścicielka PeRspective CSR i współorganizator tego wydarzenia. 

***

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation od 9 lat włącza zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i współpracy międzysektorowej w działania biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych na terenie województwa pomorskiego oraz w Polsce. Sieciuje i łączy różne organizacje do wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych lokalnych społeczności. Zajmuje się doradztwem i szkoleniami z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Więcej na www.forumrozwoju.org.pl

źródło: mat. pras.