60 nowych sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

23 września 2019

60 uczelni przystąpiło do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zobowiązując się do praktycznego wdrażania działań prośrodowiskowych i prospołecznych w różnych obszarach funkcjonowania uczelni. Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie 16-17 września 2019 r. w Krakowie. 

Do Deklaracji przystąpiły uczelnie o różnorodnych profilach kształcenia i dyscyplinach naukowych: uczelnie ekonomiczne, humanistyczne także artystyczne. Wśród sygnatariuszy znalazły się zarówno uczelnie publiczne jak i prywatne, uniwersytety, politechniki, akademie i szkoły zawodowe. Podpis pod Deklaracją składali rektorzy, prorektorzy oraz kanclerze uczelni.

To już druga edycja rozszerzenia Deklaracji, którą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa wyższego oraz ekspertami Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju. W skład grupy wchodzą także eksperci/ki Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W 2017 r. Deklarację zainicjowały 23 uczelnie. Dziś to już ponad 80 uczelni i szkół wyższych w Polsce, które promują zasady społecznej odpowiedzialności w swojej działalności dydaktycznej i naukowej ale także systemach zarządzania i wewnętrznej organizacji.

W części popołudniowej Kongresu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało konferencję „Społeczna odpowiedzialność – wyzwanie dla uczelni i sposoby wdrażania”. Konferencję otworzył Robert Bartold, dyrektor generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

– Widzimy bardzo wyraźnie, że tylko poprzez aktywną współpracę i rzeczywiste zaangażowanie wszystkich uczestników procesów rozwojowych, możliwe jest efektywne wejście na drogę ku zrównoważonemu, trwałemu rozwojowi. To jest kierunek, który chcemy rozwijać w najbliższych latach i tworzyć z Państwem platformę dialogu i budowania narzędzi wsparcia polskich uczelni w rozwijaniu praktyk społecznej odpowiedzialności – powiedział Robert Bartold, dyrektor generalny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W ramach wydarzenia odbyła się debata rektorów, w której przedstawiciele najwyższego kierownictwa uczelni dyskutowali na temat kształtowania misji uczelni wokół obszarów społecznej odpowiedzialności i wyzwań z tym związanych. Uzgodnili wspólnie, że misją uczelni powinno być nie tylko dostarczanie kadr dla nowoczesnej gospodarki ale przede wszystkim pełnienie funkcji ośrodków wiedzy, prawdy i nowych idei kształtujących postawy przyszłych pokoleń.

Odbyła się również debata ekspercka, podczas której przedstawiciele środowiska akademickiego przedstawili praktyczne aspekty ujęte w przygotowanej na potrzeby konferencji publikacji „Społeczna odpowiedzialność – znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania”. Wśród eksperckich tekstów znalazł się także artykuł Marty Górskiej, menedżerki projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zatytułowany „Rola partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni – jak inicjować współpracę?”. Przejdź do publikacji >>>

Konferencję zamknięto cyklem prezentacji na temat dobrych praktyk uczelni realizowanych w różnych obszarach społecznej odpowiedzialności. Całościowy katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni dostępny będzie niebawem na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Źródło: mat. pras.