27 praktyk CSR Polpharmy w raporcie FOB

24 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Polpharma,

W osiemnastej raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się 27 najlepszych działań Polpharmy z obszaru CSR (Corporate Social Responsibility).

Opisane w raporcie dobre praktyki Polpharmy, zarówno długoletnie, jak i nowe, pochodzą z obszarów: „Ład organizacyjny” (2 praktyki), „Prawa człowieka” (1 praktyka), „Praktyki z zakresu pracy” (6 praktyk), „Środowisko” (12 praktyk), „Uczciwe praktyki operacyjne” (2 praktyki), „Zagadnienia konsumenckie” (1 praktyka), „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych” (3 praktyki). Wśród nich znalazły się takie inicjatywy, jak m.in.: działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, edukacja dotycząca bezpiecznej farmakoterapii, rozwój współpracy z dostawcami czy „Narodowy program wykrywania POChP”.

–Nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności obejmują wiele obszarów i różne grupy interesariuszy, w tym m.in. pracowników, pacjentów, dostawców, społeczności lokalne. Cieszymy się, że nasze praktyki mogą być inspiracją dla innych. Dla nas również raport FOB jest źródłem nieocenionej wiedzy i znakomitym przeglądem działań, z których warto brać przykład – podsumowała Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR Polpharmy.

Coraz więcej zgłoszeń

W sumie w edycji za 2019 roku znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Najdynamiczniej rozwijającym się obszarem okazały się praktyki związane z troską o środowisko – wzrost o ponad 35 proc. w odniesieniu do poprzedniej edycji.

Dobre praktyki przedstawione w raporcie pokazane są też w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku. Najwięcej praktyk wspiera realizację cel 4. „dobra jakość edukacji” i cel 3. „dobre zdrowie i jakość życia”. To potwierdzenie trendu z poprzednich edycji. O ponad 100 proc. zwiększyła się liczba praktyk przyporządkowana celowi 5. „równość płci” oraz celowi 10. „mniej nierówności”. Odnotowany został również wzrost w realizacji celu 12. „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” – blisko o 60 proc. Koresponduje to z istotnymi z perspektywy najnowszej edycji raportu kwestiami środowiskowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem >>