21. edycja Kompendium CSR z udziałem ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

20 grudnia 2019

Ukazała się 21. edycja Kompendium CSR. W gronie autorek i autorów tekstów są także Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Karol Krzyczkowski, menedżer projektów FOB.

– Zrównoważony rozwój ujęty w ramy SDG to konieczność, nie opcja. (…) Coraz głośniej o tym, czego nie mierzy PKB. Czy wracamy do fundamentalnych wartości, a zmiany konsumpcji i produkcji pójdą w parze z budowaniem włączających miejsc pracy i społeczeństw? – pisze Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karol Krzyczkowski, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyjrzał się wnioskom płynącym z III Ogólnopolskiego Badania Wolontariatu Pracowniczego, przygotowanego przez FOB wraz z Centrum Wolontariatu. Pobierz raport z badania >>

Pobierz 21. edycję Kompendium CSR >>