2019 Outlook & Trends report

5 kwietnia 2019

Raport WBCSD „Outlook & Trends” z 2019 roku jest przeglądem najnowszych publikacji i analiz podejmujących tematy związane z CSR i zrównoważonym rozwojem. Celem autorów było wskazanie trendów, sygnałów i wyzwań istotnych zwłaszcza dla firm realizujących działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Podobnie jak w poprzednich latach, raport stanowi przegląd różnego rodzaju publikacji stworzonych przez organizacje zajmujące się tematyką CSR. Analiza tych publikacji pozwala przyjrzeć się trendom i sygnałom oraz wyciągnąć wnioski, które mogą się przydać do tworzenia czy aktualizowania przez firmy strategii CSR i zrównoważonego rozwoju.

Pobierz publikację>>>