„100 na 100”, czyli stypendia Fundacji LOTTO dla stu wyróżniających się studentów w setną rocznicę odzyskania niepodległości

10 października 2018

Dotyczy firmy: Totalizator Sportowy,

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się znakomitą okazją dla Fundacji LOTTO do ogłoszenia Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.

Program kierowany jest do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce. Comiesięczne stypendium w wysokości 1250 zł brutto będzie wypłacane przez rok (do grudnia 2019 roku). Program uzyskał Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa Fundacji LOTTO została również wpisana w Program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Stypendia będą nagrodą i wsparciem finansowym dla tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami w nauce oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość. Właśnie tacy byli patroni programu – Halina Konopacka oraz Ignacy Matuszewski, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski.

O stypendia mogą się ubiegać pełnoletni studenci, którzy zaliczyli I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich i:

  • są obywatelami Polski mieszkającymi w naszym kraju lub są obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka;
  • są czynnymi studentami uczelni wyższej II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat;
  • mają dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,0);
  • realizują swoje zainteresowania w różnych obszarach;
  • działają na rzecz wzmocnienia postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska lokalnego;
  • nie pobierają stypendiów od firm z kapitałem prywatnym.

Stypendyści Fundacji LOTTO będą mogli przeznaczyć uzyskane środki na pogłębianie swoich zainteresowań – np. na kursy, zakup niezbędnego dla dalszego rozwoju sprzętu (oprogramowanie, komputery, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.), opłaty rekrutacyjne, zakup podręczników itp.

Szczegółowe informacje o programie „100 na 100”, w tym o kryteriach oceny wniosku stypendialnego, a także sam formularz są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/.