Aktualności

19 lutego 2020

Odpowiedź biznesu na wyzwania gospodarki wodnej. Trwa kampania informacyjna z okazji 8. Targów CSR

Aktualności FOB,

Gospodarowanie wodą to coraz istotniejsza kwestia nie tylko w wymiarze środowiskowym, ale również społecznym, czy też biznesowym. Statystyki pokazują, że na jednego mieszkańca Polski przypada średnio trzy razy mniej wody niż w Europie. Potrzebne są więc kolejne inwestycje, rozwiązania technologiczne, ale również działania edukacyjne wspierające rozwój zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi.

19 lutego 2020

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”

Od Partnerów

Od 14 lutego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej – już osiemnastej – edycji programu „Klasa”. Fundacja BNP Paribas zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju 50 zdolnym, młodym ludziom z mniejszych miejscowości i wsi. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2020 roku.

17 lutego 2020

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja tematem konkursu dla dziennikarzy

Aktualności FOB

Artykuły związane z realizacją rozwiązań z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w procesach dotyczących konsumpcji i produkcji stały się tematem jednej z trzech kategorii w konkursie „Pióro odpowiedzialności”. Inicjatywa kierowana jest do dziennikarzy i ekspertów CSR. Trwa nabór zgłoszeń poprzez stronę: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

14 lutego 2020

Praca i opieka – jak je pogodzić w dobie starzejącego się społeczeństwa? Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentuje pierwsze wyniki badania ról opiekuńczych

Aktualności FOB,

Przeciętny Polak i Polka są coraz starsi. Nieubłaganie rośnie średnia wieku Polek i Polaków, a grupa osób w wieku podeszłym – starszych niż 80 lat – odpowiada liczbie dzieci, które rodzą się w Polsce przez 4 lata. W efekcie coraz większym wyzwaniem staje się opieka nad dorosłymi osobami zależnymi. Jednak wyniki badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazują, że wiedza o sytuacji osób pełniących role opiekuńcze wobec osób starszych jest dużo niższa niż w przypadku opieki nad dziećmi. Także nieproporcjonalnie mniej jest rozwiązań kierowanych do takich osób ze strony firm. Mniej niż co druga z nich ma dostęp do narzędzi wspierających godzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi.

13 lutego 2020

Jakie korzyści niesie równość na rynku pracy? Trwa kampania informacyjna z okazji 8. Targów CSR

Aktualności FOB,

Wśród wyzwań związanych z równością płci na rynku pracy są m.in. poziom aktywności zawodowej kobiet znacząco niższy niż mężczyzn, zwłaszcza w grupie wiekowej +50  czy nierówne obciążenie rolami opiekuńczymi. Zmniejszenie różnic, przeciwdziałanie dyskryminacji i większa inkluzywność w sferze gospodarczej niosą z kolei szereg korzyści, zarówno finansowych, jak i społecznych. 

13 lutego 2020

Sklepy Carrefour bez jednorazowych sztućców plastikowych w ofercie

Od Partnerów

Carrefour wycofał ze swojej oferty jednorazowe talerze i sztućce plastikowe, które są objęte tzw. dyrektywą SUP. Sieć wprowadziła też biodegradowalne alternatywy w produktach higienicznych marki własnej.

12 lutego 2020

ABC-Czepczyński o edukacji finansowej w #OdPOWIEDZialnie

Aktualności FOB, Od Partnerów

W #OdPOWIEDZialnie kontynuowana jest kwestia edukacji finansowej realizowana przez podmioty biznesowe. Tym razem o podejściu do tego istotnego tematu oraz o dobrych praktykach opowiedziała firma ABC-Czepczyński.

9 lutego 2020

Siemens ponownie partnerem Targów CSR

Aktualności FOB

Firma Siemens potwierdziła współpracę przy 8. Targach CSR. Jest to jednocześnie kontynuacja zaangażowania przedsiębiorstwa w największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma będzie partnerem 8. Targów CSR, które odbędą się 16 kwietnia 2020 roku w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

7 lutego 2020

Corporate social and environmental responsibility event

Aktualności FOB

Companies, organisations and institutions will showcase their best practices, products and services supporting CSR and sustainable development during the 8th edition of the CSR Marketplace organised by the Responsible Business Forum. The event will bring together beneficiaries of CSR initiatives, businesspeople, experts, and members of the academic community, as well as NGO, public administration and media representatives. The CSR event will take place on 16 April 2020 in the EXPO XXI centre in Warsaw. The admission to both the exhibition and the conference is free (http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/).  

7 lutego 2020

Join the 8th CSR Marketplace as an exhibitor

Aktualności FOB

Every two years, the Responsible Business Forum organises the largest CSR and sustainable development event in Poland. The next, eight edition of the CSR Marketplace will be held on 16 April 2020 at the EXPO XXI Centre in Warsaw (FREE ADMISSION for visitors). The registration of exhibitors – companies, organisations, and institutions willing to present and communicate their activities and achievements in an attractive form – is under way.

Źródło informacji

Archiwum

Wybierz rok

Wybierz miesiąc