100 lat praw wyborczych kobiet. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans

– pod takim hasłem 19 listopada odbędzie się największe tegoroczne wydarzenie organizowane w ramach programu Karta Różnorodności, realizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Kongresem Różnorodności.

Konferencja będzie podsumowywać wyzwania dotyczące równości płci w Polsce z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych.

Wspólnie z zaproszonymi ekspertami przyjrzymy się temu, jak sytuacja wygląda teraz, jakie są perspektywy dla zwiększenia szans dla rozwoju kobiet, nie tylko zawodowego, ale i osobistego w najbliższej przyszłości w Polsce. Pokażemy także, że temat równości płci dotyczy wszystkich kobiet, nie tylko tych pracujących na wysokich stanowiskach i aspirujących do zarządów i rad Nadzorczych.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY, po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

1918–2018 od praw wyborczych do równych szans

Co roku FOB określa temat przewodni dla działań prowadzonych w Karcie Różnorodności. Tegoroczna aktywność w ramach projektu jest poświęcona wyrównywaniu szans w miejscu pracy wszystkich grup narażonych na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet. Ma to związek z setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych, co miało miejsce dokładnie 28 listopada 1918 roku.

Kobiety w naszym kraju są wciąż największą grupą narażaną na dyskryminację, a 100-lecie przyznania im praw wyborczych jest dobrą okazją, by zwrócić uwagę pracodawców i opinii publicznej na to jak ważne społecznie i ekonomicznie jest budowanie otwartych organizacji, dających równe szanse każdemu pracownikowi, gdzie każdy ma szansę czuć się doceniany i potrzebny. Niezależnie od wieku, pochodzenia, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności czy właśnie płci .

– Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jednym z celów Kongresu Różnorodności jest promowanie inkluzywnej kultury zarządzania organizacjami, w których wszyscy – bez względu na wiek, płeć, przynależność kulturową czy przekonania – mają równe szanse na realizację swoich aspiracji. Tak więc nie mogło nas zabraknąć wśród organizatorów tak doniosłego wydarzenia, jakim jest świętowanie 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.

– Dorota Strosznajder, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Różnorodności

Data

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2018

Miejsce

Centrum Konferencyjne POLIN
ul. Anielewicza 6
Warszawa

Na pytania odpowiedzą

100 lat Praw Wyborczych Kobiet

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

571 445 085

100 lat Praw Wyborczych Kobiet

Agnieszka Kłopotowska

starsza koordynatorka ds. promocji i komunikacji

+48 721 296 197


Partnerzy